Auto i Myjnia

Konsorcjum NEXT-E rozmieści 252 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej


Konsorcjum NEXT-E rozmieści 252 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

  • Sieć 222 szybkich oraz 30 ultra-szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych, rozmieszczonych wzdłuż głównych tras w regionie, połączy sześć państw Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Ten największy w historii unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) grant dla projektu związanego z e-mobilnością, opiewa na sumę 18,84 mln EUR.
  • Sieć NEXT-E ma być kompatybilna nie tylko w ramach współpracujących krajów, ale także z sieciami funkcjonującymi w krajach Europy Zachodniej. Dzięki temu, docelowo powstanie jedna, zintegrowana sieć obejmująca całe terytorium Unii Europejskiej.

Podczas odbywającej się w Tallinie konferencji Digital Transport Days Grupa MOL oraz pozostali partnerzy konsorcjum NEXT-E podpisali umowę grantową z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Porozumienie pozwoli na budowę sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji i Rumunii.

W lipcu br., Komisja Europejska podjęła decyzję o współfinansowaniu projektu NEXT-E w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). Na wdrożenie projektu konsorcjum NEXT-E otrzyma grant w wysokości 18,84 mln EUR. Środki te pokryją część kosztów budowy 222 szybkich (50kW) oraz 30 ultra-szybkich (150-300 kW) stacji ładowania wzdłuż najważniejszych szlaków drogowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dzięki projektowi, po raz pierwszy w historii możliwe będzie podróżowanie przez terytorium sześciu państw – połączonych siecią również z krajami ościennymi – oparte w całości na energii elektrycznej.

Projekt NEXT-E to unikalny przykład współpracy pomiędzy wiodącymi firmami z sektora naftowego i energetycznego oraz koncernami motoryzacyjnymi. Jego celem jest stworzenie uniwersalnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych, jako opłacalnej alternatywy dla samochodów z silnikami spalinowymi. W skład konsorcjum wchodzą: Grupa MOL (reprezentowana we wszystkich sześciu krajach poprzez spółki zależne), E.ON Group (poprzez swoje spółki na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech oraz w Rumunii), Hrvatska elektroprivreda w Chorwacji oraz PETROL (w Słowenii i Chorwacji), a także koncerny samochodowe Nissan i BMW.

Dotychczas stacje ładowania samochodów elektrycznych były rozmieszczane w sposób nieskoordynowany, co powodowało nakładanie się ich lokalizacji, bądź powstawanie luk w sieci. Projekt NEXT-E ma rozwiązać ten problem, tworząc ciągłą i efektywną kosztowo sieć umożliwiającą długodystansowe podróże międzynarodowe. Projekt pozwoli również na włączenie krajów, w których sieci ładowania dotychczas nie były mocno rozwinięte, jak Węgry i Rumunia. Dla zapewnienia kompatybilności sieci z już istniejącymi stacjami na Zachodzie, projekt będzie skoordynowany z innymi inicjatywami współfinansowanymi przez UE, m.in. ULTRA-E, EAST-E oraz FAST-E.

- NEXT-E to z politycznego punktu widzenia istotny projekt innowacyjny, którego powstanie wymagało ogromnych wysiłków zarówno ze strony przemysłu, jak i wsparcia Komisji Europejskiej. Ścisła koordynacja z analogicznymi projektami w sąsiadujących państwach jest tu kluczowa, aby zmaksymalizować korzyści płynące z unijnej polityki dotyczącej bazowej sieci transportowej. Ostatecznym celem naszych działań jest umożliwienie obywatelom podróżowania pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi w całej Unii Europejskiej – powiedział Herald Ruijters, szef Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, Dyrekcja B – Inwestycje, Innowacyjny i Zrównoważony Transport w Komisji Europejskiej.

- Jestem dumny, że UE i INEA będą wspierać projekt, który uruchomi rozwój e-mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki 252 punktom ładowania elektrycznego, w tym 30 o bardzo dużej przepustowości, unijna bazowa sieć transportowa stanie się interoperacyjna w zakresie transgranicznym. Co więcej, projekt ten sprawi, że rynek e-mobilności stanie się bardziej otwarty, z korzyścią dla konsumentów – powiedział Dirk Beckers, Dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) podczas ceremonii podpisania grantu.

Pierwsze szybkie stacje ładowania pojawią się przy wschodnioeuropejskich trasach w 2018 r. Montaż ich ultra-szybkich wersji zaplanowano na rok 2019, kiedy na rynku będą już dostępne pojazdy elektryczne o dużym zasięgu, a cały projekt zostanie sfinalizowany do końca 2020 r.

Projekt NEXT-E to kolejny kamień milowy w realizacji długoterminowej strategii Grupy MOL, która opiera się na założeniu, że paliwa kopalne ostatecznie stracą swoją monopolistyczną dominację w transporcie. W konsekwencji firma zamierza dostosować się do zmieniającej się dynamiki rynku, wykorzystując 10-milionową bazę klientów i przekształcając tradycyjną sprzedaż paliw w szerszy sektor sprzedaży towarów i usług konsumpcyjnych. Jednym ze strategicznych celów Grupy MOL jest aktywny udział w transformacji sektora transportowego w Europie Środkowo-Wschodniej i adaptacja do nowych trendów, takich jak car sharing, e-mobilność, technologia autonomicznej jazdy oraz paliwa alternatywne.

***

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, zatrudnia 25 tys. pracowników na całym świecie i posiada ponad 100 lat doświadczenia w branży. Działalność poszukiwawczo-produkcyjna MOL bazuje na ponad 75 latach doświadczeń w branży węglowodorów. Obecnie koncern prowadzi działalność produkcyjną w 8 krajach i działalność poszukiwawczą w 13 krajach. Grupa MOL prowadzi cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji, a ponadto posiada sieć 2 tys. stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

 Źródło: MOL

Wróć