Wiadomości

Kulczyk Oil Ventures: pierwszy odwiert na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad odwiertem M-19 na Ukrainie. To pierwszy odwiert od momentu nabycia przez KOV 70 proc. udziałów spółki KUB-Gas.

Odwiert wykonywany jest w ramach koncesji Makiejewskoje (należącej w 100 proc. do KUB-Gas), a jego docelowa głębokość została wstępnie określona na 2100 m. Będzie obsługiwał trzy odrębne strefy wydobycia gazu zidentyfikowane w ramach badań sejsmicznych 2D, z których dwie są strukturalnie i stratygraficznie niezależne od aktywnego złoża Makiejewskoje, oddalonego o 1,2 km na północny-wschód.

 

Cieszymy się perspektywą rozpoczęcia przez nas pierwszych odwiertów na Ukrainie zaledwie w kilka miesięcy po sfinalizowaniu przejęcia. Terminowa realizacja pierwszego etapu naszych planów, mającego na celu zwiększenie produkcji i rezerw KUB-Gas, była możliwa dzięki zaangażowaniu i zgodnej współpracy zespołów technicznych i operacyjnych z KUB-Gas i Kulczyk Oil – powiedział  Tim Elliott, prezes i dyrektor generalny spółki Kulczyk Oil.

11 czerwca 2010 r. KOV zamknął transakcję nabycia faktycznych 70 proc. udziałów KUB-Gas oraz wiertnicy o mocy 1000 KM wybudowanej w 2007 r. w Kanadzie (wykorzystywanej do odwiertu M-19).

KUB-Gas, podmiot w pełni kontrolowany przez Loon Ukraine Holding Limited („Loon Ukraine”), w której 70 proc. udziałów ma KOV a 30 proc. jest w maniu Gastec LCC – niepublicznej spółki prawa stanu Kalifornia, jest jednym z największych niepublicznych producentów gazu ziemnego na Ukrainie. 75 proc. produkcji sprzedaje firmom hurtowo zajmującym się handlem gazem, a 25 proc. odbiorcom przemysłowym. Aktywa wydobywcze KUB-Gas obejmują 100-proc. udziały w czterech obszarach koncesyjnych zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, w północno-wschodniej części kraju. Obszar ten dostarcza 90 proc. gazu ziemnego wydobywanego na Ukrainie, a jednocześnie ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesyłową. Poza koncesjami Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje oraz Krutogorowskoje aktywa KUB-Gas obejmują dwa urządzenia serwisujące, cztery instalacje do przetwarzania gazu oraz prawo do użytkowania wieży wiertniczej o mocy 1000 KM.

W pierwszych pięciu miesiącach 2010 r. średnie dzienne wydobycie gazu ziemnego z należących do KUB-Gas koncesji wyniosło 166 tys. m3 gazu ziemnego, przy średniej cenie sprzedaży 239,90 USD za 1000 m3 (ok. 734 zł). Tymczasem wg danych opublikowanych przez „Parkiet” taka sama ilość gazu importowana z Rosji kosztuje na Ukrainie 287 USD (869 zł). Średnia cena w UE to 568 USD (1738 zł). Mimo stosunkowo niskich cen wydobycie realizowane przez KUB-Gas przynosi jednak zyski. Z ostatnich opublikowanych danych wynika, że po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka osiągnęła 93,7 mln hrywien (36,4 mln zł) przychodów i 10,8 mln hrywien (4,2 mln zł) zysku netto.

****

Aktywa Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Ma zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.

W Brunei KOV ma udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV ma 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550 tys. akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3 011 km2 (744 tys. akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV ma faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-proc. udziały w czterech koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy.

W Syrii KOV ma bezpośrednio 75 proc.  udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10 032 km2, położonego w północno-zachodniej Syrii.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments SA., zwiększył swoje zaangażowanie poprzez udział w IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2010 r. i konwersję skryptu dłużnego i ma obecnie niemal 50 proc. udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments SA jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

(zp)
Źródło: kulczykoilventures.com

Wróć