Wiadomości

LOTOS ma umowę na budowę wytwórni tlenu dla Programu EFRA


Grupa LOTOS podpisała z niemiecką Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu, który zostanie wykorzystany do zwiększenia efektywności procesu odsiarczania komponentów gotowych paliw, które będą wytwarzane w ramach Programu EFRA.

Efektywniejsze odsiarczanie w instalacji koksowania będzie możliwe dzięki wzbogaceniu tlenem powietrza używanego w procesie utleniania siarkowodoru, tzw. proces Clausa. Niezbędny do tego tlen będzie wytwarzany przez instalację wytwórni tlenu, jaka powstanie w gdańskiej rafinerii.

Umowa na projekt i budowę tej instalacji została 10 września podpisana przez Grupę LOTOS z Linde AG, Engineering Division. Umowa zawiera również kluczowe warunki przyszłej umowy na obsługę tej instalacji, która zostanie zawarta z LINDE Gas Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z technologią, aby móc odsiarczać półprodukty programu EFRA trzeba zwiększyć możliwości produkcji siarki z siarkowodoru na instalacjach Clausa – powiedział Grzegorz Zgoda szef Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA. – W tym celu, zgodnie z wybranym rozwiązaniem, niezbędne jest dostarczanie do tych instalacji tlenu, który zwiększy wydajność procesu. Budowa wytwórni tlenu, zgodnie z umową, powinna zakończyć się do czerwca 2017 roku.

W imieniu Grupy LOTOS umowę podpisali: wiceprezes Marek Sokołowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju oraz Grzegorz Błędowski, dyrektor ds. Projektu EFRA. Linde AG, Engineering Division reprezentował Tobias Geisler-Kahlert, dyrektor projektu.Budowa fundamentów dla wytwórni tlenu rozpocznie się w drugim kwartale przyszłego roku, a montaż pierwszych urządzeń - w pierwszym kwartale 2017.  

Budowa wytwórni tlenu to ważna część Programu EFRA. Dzięki wyborowi profesjonalnego i renomowanego partnera do realizacji tej inwestycji – tlen popłynie na instalacje Clausa bez opóźnień – podkreślił Grzegorz Błędowski, dyrektor ds. Projektu EFRA.

Wytwórnia tlenu (Oxygen Generation Unit – OGU), po jej wybudowaniu, zgodnie z warunkami kontraktu będzie własnością Grupy LOTOS. Inne podstawowe instalacje składające się na Program EFRA, należeć będą do LOTOS Asfalt.  

***

Program EFRA, czyli Efektywna Rafinacja to realizowana przez LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. Dzięki instalacji EFRA ciężkie pozostałości procesu rafinacji będą mogły być przerobione na wysoko marżowe produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, a jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe.

EFRA to zespół nowoczesnych, powiązanych ze sobą precyzyjnie instalacji. Są to: Instalacja Opóźnionego Koksowania (DCU), Instalacja Produkcji Wodoru (HGU), Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Instalacja mycia LPG (LPGTU), Instalacja logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Instalacja Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Dzięki instalacjom produkcyjnym Programu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw, a ponadto 350 tys. ton koksu. Zgodnie z założeniami realizacja tego programu pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o dodatkowe 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Spółka uzyska maksymalną elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji w zależności od cen rynkowych surowców i produktów – od całkowitego zaniechania wytwarzania produktów ciężkich w okresie niskich marż, do produkowania znacznych ilości asfaltu, gdy zgłoszą się odbiorcy gotowi zapłacić atrakcyjną cenę.

(na zdjęciu od lewej: Tobias Geisler-Kahlert – Linde AG, wiceprezes Marek Sokołowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju oraz Grzegorz Błędowski, dyrektor ds. Projektu EFRA)

 

 

WIĘCEJ: czytaj październikowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na:

XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. w EXPO XXI w Warszawie

od ćwierć już wieku organizowanych pod tym znakiem:

(op.zp)

Wróć