Wiadomości

LOTOS Petrobaltic

Lotos Petrobaltic - to nowa nazwa Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Uchwała o zmianie nazwy została podjęta 22 marca 2010 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki. Zmiana nazwy nastąpi z dniem zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS budują swój wizerunek w oparciu o markę LOTOS.

– Decydując o przyjęciu nazwy LOTOS Petrobaltic wykorzystujemy synergię wizerunkową w budowaniu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS. Związanie spółki wydobywczej o tak dużym potencjale bezpośrednio z marką LOTOS oznacza zakończenie rozpoczętej w 2005 roku konsolidacji obu podmiotów. W Systemie Identyfikacji Wizualnej Grupy Kapitałowej LOTOS przyjęta została zasada budowania wizerunku w oparciu o nadrzędną markę LOTOS.Celem systemu jest budowa i utrwalanie wizerunku marki w świadomości odbiorców oraz wzmocnienie tożsamości profesjonalnie zarządzanego, stawiającego na jakość i innowacyjność koncernu. Budowa silnej marki jest jednym z najważniejszych celów strategicznych – powiedziała Anna Goliszewska, dyrektor biura zarządzania marką Grupy LOTOS. – System Identyfikacji Wizualnej firmy jest wyjątkowo ważnym elementem wspierającym osiągnięcie tego celu, dlatego jego sprawne wdrożenie na poziomie całej Grupy Kapitałowej Lotos było i jest zadaniem ważnym – podkreśliła.
 Znaczenie budowania silnej marki i wzrost jej wartości potwierdzają badania rynkowe. W opublikowanym w 2009 roku przez dziennik Rzeczpospolita rankingu 330 najcenniejszych marek polskich wartość marki Lotos wyniosła 614,9 mln zł i wzrosła od 2004 roku o 281 proc.
 
Wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS spółka nadrzędna – Grupa LOTOS S.A odgrywa kluczową rolę. Jako spółka pełniąca funkcje zarządcze w stosunku do pozostałych i podmiot notowany na GPW w Warszawie w znaczący sposób wpływa na opinię o marce LOTOS i wszystkich spółkach całej grupy kapitałowej. Z tych powodów, szczególnie ważnym jest ujednolicenie zasad identyfikacji na poziomie korporacji i spółek zależnych. Zmiana nazwy LOTOS Petrobaltic jest uwieńczeniem tego procesu wśród spółek bezpośrednio zależnych.
 
LOTOS Petrobaltic
 
W lutym 2005 r. Grupa Lotos S.A. nabyła od Nafty Polskiej 69 proc. akcji Petrobalticu. Spółka ta posiada wyłączną koncesję na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Obecnie Lotos Petrobaltic operuje na polskim obszarze morskim obejmującym ok. 29 tys. km2. Koncesje Petrobalticu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 8 obszarów o łącznej powierzchni ponad 8 tys. km2, leżących głównie we wschodniej części obszaru morskiego RP. Firma ta ma też koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6, B8 i B23. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3, a na złożu B8 prowadzone są przygotowania do eksploatacji.
 
Lotos Petrobaltic posiada Grupę Kapitałową, zrzeszającą 5 spółek zależnych i stowarzyszonych. Lotos Exploration & Production Norge AS ma zapewnić Lotos Petrobaltic i całej Grupie Kapitałowej dostęp do ropy naftowej znajdującej się na norweskim szelfie Morza Północnego i Morza Norweskiego. Lotos Petrobaltic jest też udziałowcem spółki AB Geonafta, która działa w litewskim sektorze naftowym, spółki Miliana Shipping Company Ltd świadczącej usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prac geotechnicznych, spółki Aphrodite Offshore Services N.V. prowadzącej działalność armatorską; a także spółki Energobaltic zajmującej się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu płynnego LPG oraz kondensatu gazu naturalnego. Grupa Kapitałowa Lotos posiada 99,32 proc. akcji spółki LOTOS Petrobaltic.
 
 
 
 
(bp)
 


źródło: biuro prasowe Grupy Lotos

Wróć