Wiadomości

LOTOS Petrobaltic będzie kontynuował poszukiwania na Bałtyku

Dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju, podpisał dziś w Gdańsku sześć decyzji zmieniających koncesje przyznane wcześniej spółce LOTOS Petrobaltic.

 Wręczenie dokumentów przez ministra Jezierskiego prezesowi Grupy LOTOS S.A. Pawłowi Olechnowiczowi nastąpiło podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika i obchodów 20-lecia istnienia przedsiębiorstwa LOTOS Petrobaltic. Decyzje dotyczą zgody na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dla następujących koncesji: Gaz Północ, Łeba, Sambia Wschód, Sambia Zachód, Rozewie i Gotlandia. Niezbędne zmiany dokonane w koncesjach dotyczą głównie zakresu prac geologicznych oraz wydłużenia czasu trwania koncesji.

 – Decyzje Ministerstwa Środowiska umożliwią spółce LOTOS Petrobaltic spokojne prowadzenie poszukiwań perspektywicznych zasobów węglowodorów pod dnem Bałtyku przez najbliższych kilka lat – podsumowuje Paweł Siemek, prezes LOTOS Petrobaltic.

 Ponadto jako dokumenty uzupełniające minister Jezierski oraz przedstawiciele LOTOS Petrobaltic podpisali 6 aneksów do umów użytkowania górniczego – po jednym do każdej z wyżej wymienionych koncesji. Istotnym elementem zawartym w obu rodzajach dokumentów, jest rozszerzenie działalności poszukiwawczej o poziomy ordowiku i syluru, co pozwoli spółce prowadzić równoległe poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, łącznie na sześciu koncesjach, w tym na wcześniej zmienionej koncesji Gaz Południe.

 ***

LOTOS Petrobaltic to spółka zależna Grupy LOTOS S.A. Firma posiada koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Potwierdzone zasoby LOTOS Petrobaltic (M. Bałtyckie, Norweski Szelf Kontynentalny) to 6,4 mln t ropy naftowej oraz 4,5 mld m3 gazu. LOTOS Petrobaltic obecny jest na NSK poprzez spółkę LOTOS E&P Norge, która posiada w sumie 7 koncesji (6 poszukiwawczych i 1 wydobywczą). Na trzech z nich LOTOS Norge jest operatorem. LOTOS Petrobaltic posiada również 40,59% udziałów w spółce AB Geonafta. Grupa Geonafty rocznie wydobywa na Litwie ok. 100 tys. t ropy naftowej. LOTOS Petrobaltic prowadzi proces przejęcia większościowego udziału w AB Geonafta. Dzięki jego realizacji LOTOS Petrobaltic zyska dodatkowe kompetencje w wydobywaniu surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego) na lądzie.

Wróć