Wiadomości

Lotos rozwija program Program EFRA

Spółka LOTOS Asfalt, należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS podpisała umowę sprzedaży koksu z holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Zagraniczny partner będzie kupował koks wyprodukowany przez instalację opóźnionego koksowania DCU, która powstaje w ramach realizacji inwestycyjnego Programu EFRA w rafinerii w Gdańsku. LOTOS Asfalt szacuje, że rocznie produkowane będzie około 350 000 ton koksu. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty rozpoczęcia działalności handlowej instalacji DCU.

Umowa LOTOS Asfalt z firmą Oxbow jest trzecim kluczowym dokumentem związanym z rozpoczęciem realizacji nowych instalacji rafineryjnych w ramach Program Efektywnej Rafinacji – EFRA. Wcześniej podpisana została umowa dotycząca finansowania tej inwestycji i umowa kontraktująca głównego wykonawcę najważniejszych instalacji. Główna instalacja Programu EFRA to DCU (instalacja opóźnionego koksowania) przerabiać będzie w ciągu godziny 160 ton ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej. Z tych produktów w całym ciągu technologicznym produkowany będzie docelowo olej napędowy, benzyna, LPG oraz koks. Podpisana umowa z holenderskim partnerem gwarantować będzie Spółce zbyt na całość produkowanego koksu.

Założeniem programu EFRA jest wydłużenie łańcucha technologicznego przerobu ropy naftowej, a co za tym idzie istotne zwiększenie modelowej marży rafineryjnej. Aby w sposób optymalny zrealizować nasz projekt ważne jest zarówno zastosowanie najlepszych technologii, ten krok już zrealizowaliśmy, jak i dobór renomowanych i wiarygodnych partnerów – podkreśla Piotr Przyborowski prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

Realizacja Programu EFRA umocni pozycję gdańskiej rafinerii LOTOSU wśród najbardziej efektywnych tego typu zakładów w Europie. Spółka musiała pozyskać sprawdzonego na rynku partnera, który zapewni długoterminowy zakup koksu i właściwą, nieobciążającą LOTOSU logistykę tego procesu.

– Mamy szczególną satysfakcję, że możemy współpracować z tak wymagającym partnerem, jakim jest LOTOS. Mamy wieloletnie doświadczenie w tego typu kontraktach i dlatego gwarantujemy naszym partnerom realizację usług na najwyższym poziomie sprawności i organizacji – mówi Patrick Brüning wiceprezes ds. międzynarodowych Oxbow Energy Solutions B.V.

Zgodnie z umową, koks produkowany w rafinerii zostanie przewieziony przez Oxbow ciężarówkami do portu, skąd będzie przesyłany dalej do sieci terminali dystrybutora. Zostanie posortowany na różne frakcje zgodnie z oczekiwaniami klientów i wysłany do odbiorców końcowych. Koks będzie pełnić funkcję paliwa do współspalania z węglem np. przez cementownie, elektrownie, huty.

Oxbow Energy Solutions B.V. jest jednym z największych graczy na rynku koksu naftowego. Ma ponad 30 letnie doświadczenie w odbiorze koksu naftowego z wielu rafinerii na świecie, zajmuje się także handlem siarką, węglem, nawozami, zarządza też terminalami w Ameryce i Europie. Firma świadczy również międzynarodowe usługi transportowe.

W rafinerii LOTOSU w Gdańsku obok bloku DCU powstaną jeszcze instalacje logistyczne związane z wywozem koksu, węzeł oczyszczania LPG, instalacja odsiarczania benzyny (ang. Coker Naphtha Hydrotreating - CNHT) produkująca benzynę surową oraz instalacja produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generator Unit - HGU). Uzupełnieniem projektu EFRA będzie instalacja destylacji próżniowej hydrowaksu (półprodukt instalacji hydrokrakingu ropy naftowej). Powstanie również wytwórnia tlenu, budynek - Główny Punkt Zasilania, zbiorniki oraz rurociągi.

 

(Na zdjęciu od lewej: Mariusz Synowiecki – dyrektor ds. rozwoju rynku Oxbow Energy Solutions , Patrick Brüning – wiceprezes ds. międzynarodowych Oxbow Energy Solutions, Piotr Przyborowski – prezes Zarządu LOTOS Asfalt) 

Wróć