Wiadomości

Lotos wykorzystuje nowe instalacje

To kolejny pozytywny efekt planowej realizacji Program 10+ – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy Lotos S.A. – Ale to dopiero początek. Po uruchomieniu wybudowanej instalacji łagodnego hydrokrakingu (MHC) oraz przechodzącej właśnie testy mechaniczne instalacji przerobu pozostałości próżniowej (SDA/ROSE), osiągniemy jeszcze wyższą efektywność produkcji, innymi słowy „wyciśniemy” z każdej baryłki surowca maksymalną ilość wysokomarżowych produktów, przede wszystkich oleju napędowego – dodał M. Sokołowski.

 Warto przypomnieć, że po trzech kwartałach tego roku, produkcja liczona r/r wzrosła już o 17 proc. Po uruchomieniu wiosną drugiego ciągu instalacji destylacji ropy naftowej, gdańska rafineria Grupy Lotos stale zwiększała moce przerobowe. Od kilku lat następuje także poszerzanie kanałów dystrybucji oraz zmiany struktury sprzedaży dla większej ilości produktów wytwarzanych w rozbudowywanej rafinerii.

W III kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży Lotosu wzrosły do poziomu 5.282,8 mln zł – to o ponad miliard złotych więcej niż przychody wypracowane w całym 2002 r. W przytaczanym okresie zysk operacyjny koncernu wyniósł 242,6 mln zł i zwiększył się o 31,7% w porównaniu do III kw. 2009 r. Zarówno wzrost przychodów, jak i wyniku operacyjnego Lotos zawdzięcza między innymi realizacji Programu 10+, który już wymiernie wpływa na wyniki finansowe spółki.
Na koniec września 2010 r. zaawansowanie prac nad realizacją Programu 10+ wyniosło 99,81 proc. Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy oraz uruchomienia zakończony został dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do uruchomienia, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Pierwsza z nich – MHC – w październiku przekazana została przez głównego wykonawcę (firmę Technip Italy) tzw. komisji odbiorowej Grupy Lotos S.A. Obecnie trwa rozruch technologiczny instalacji. MHC to jedna z głównych i zarazem najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji Programu 10+. Dzięki jej uruchomieniu rafineria gdańska rafineria znacznie zwiększy stopień konwersji, czyli głębokości przerobu surowca. Po zakończeniu Programu 10+, z dodatkowej ilości pozostałości próżniowej, z której dziś powstają głównie komponenty do produkcji asfaltów czy ciężkiego oleju opałowego, Lotos będzie w stanie wytworzyć większą pulę tzw. średnich frakcji, z których produkuje się m.in. wysokomarżowe paliwa, takie jak oleje napędowe czy paliwa lotnicze.

 W opublikowanym w listopadzie rankingu Platts Top 250 Global Energy Companies – najlepiej ocenianych firm przemysłowych na świecie, Grupa znalazła się na wysokim 21. miejscu w zestawieniu „Refining and Marketing”, czyli firm sektora rafineryjnego i sprzedaży produktów naftowych. Ten dobry wynik nie uwzględnia póki co wpływu uruchomienia wszystkich instalacji Programu 10+.


***
Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec września 2010 r. wyniosło 4994 osoby.
Po trzech kwartałach 2010 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wzrosły do poziomu 14 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 35 proc. rok do roku. W ww. czasie zysk operacyjny koncernu wyniósł blisko 540 mln zł i był większy o 52 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubr. W samym III kwartale 2010 r. zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1.051 mln zł i był wyższy o ponad 81 proc. w stosunku do III kwartału 2009 r.

 

Wróć