Wiadomości

Marek Karabuła nowym Wiceprezesem PGNiG SA

19 lipca 2010 roku , podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PGNiG SA,  na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wybrano Marka Karabułę.

Do II etapu postępowania konkursowego Rada Nadzorcza PGNiG SA zakwalifikowała czterech kandydatów. Na rozmowy, które odbyły się podczas dzisiejszego posiedzenia, zgłosiły się trzy osoby.

Marek Karabuła  jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Legitymuje się doświadczeniem w polskim sektorze paliwowym. Z PGNiG SA związany jest od listopada 2008 roku jako członek Rady Nadzorczej. Od 1 maja 2010 roku został oddelegowany przez  Radę Nadzorczą PGNiG SA do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki po rezygnacji Pana Mirosława Dobruta, który objął funkcję prezesa Zarządu spółki EuRoPol Gaz; od 7 lutego 2008 roku  do 29 czerwca 2010 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. W  25 czerwca 2010 roku, został powołany przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
Od  stycznia 2008 do początku 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej SA. W styczniu 2010 roku objął funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. W dniu dzisiejszym złożył rezygnację z tej funkcji.

 Od grudnia 2005 roku do października 2006 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia SA; od marca 2006 roku do października 2006 roku - funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; od grudnia 2004 roku do października 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec SA; w okresie od października 2003 roku do września 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN SA; w okresie od grudnia 2000 roku do stycznia 2002 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast SA; w okresie od grudnia 1994 roku do października 2000 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim SA. W 2005 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Żródło: biuro prasowe PGNIG SA

Wróć