Wiadomości

Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie Centralnej


Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie Centralnej

 

Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ–Południe i zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w Europie. To główne tematy dyskusji pomiędzy Marošem Šefčovičem, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Unię Energii, i Pawłem Olechnowiczem, Przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

 

Spotkanie odbyło się w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku i było okazją do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach w sektorze energii w Europie Centralnej. Jednym z nich jest przenoszenie mocy rafineryjnych z Unii Europejskiej do regionów o niższych kosztach energii i łagodniejszych przepisach środowiskowych. Paweł Olechnowicz podkreślał, że Europa potrzebuje silnego sektora rafineryjnego, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej. – Zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania spadku mocy wytwórczych i niedopuszczenia do utraty tysięcy miejsc pracy w Unii Europejskiej. Przenoszenie mocy wytwórczych poza UE szkodzi również środowisku naturalnemu, bo unijne rafinerie emitują znacznie mniej związków węgla niż analogiczne zakłady w pozostałych częściach świata. Aby sprostać międzynarodowej konkurencji ze strony tych regionów, gdzie nie obowiązuje system ETS, przemysł rafineryjny winien otrzymać 100% uprawnień do emisji CO2 do 2030 roku – podkreślił Paweł Olechnowicz.

 

Działania legislacyjne wspierające konkurencyjność sektora energii winny iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę i zwiększaniem dywersyfikacji dostaw energii w Europie. Maroš Šefčovič podkreślił rolę Korytarza Północ–Południe, który ma połączyć rynki Europy Centralnej tak ze sobą, jak i z zachodnią częścią kontynentu. Komisarz zgodził się, że realizacja Korytarza jest kluczowym warunkiem dalszej integracji europejskiej. – Europa potrzebuje przemysłu, dlatego chcemy, by mógł się on tutaj rozwijać i zwiększać swą konkurencyjność. Dotyczy to całego sektora energii, związanego tak z wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu, jak i produkcją energii elektrycznej. Mam świadomość, że sektor ten wymaga znaczących inwestycji, które nie są możliwe bez właściwych regulacji na poziomie unijnym. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić europejskiemu przemysłowi odpowiednie warunki do rozwoju – zapewnił Maroš Šefčovič.

 

Najnowszy raport CEEP pokazuje, jak wiele – politycznie, gospodarczo i społecznie – może zyskać Polska i cała Europa dzięki Korytarzowi Północ–Południe. Raport był przedmiotem debaty prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier. Debata na temat Korytarza Północ–Południe odbyła się 29 września w Waszyngtonie. W listopadzie tego roku, również w Waszyngtonie, odbędzie się z inicjatywy CEEP drugi Okrągły Stół nt. LNG, którego celem jest zwiększenie możliwości dostaw gazu z USA do Europy.

 

WIĘCEJ: czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na:

XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016, które odbędą się 11-13 maja 2016r. w EXPO XXI w Warszawie

od ćwierć już wieku organizowanych pod tym znakiem:

(op.zp)

Wróć