Prawo

Międzynarodowa konferencja nt. zasad tworzenia prawa podatkowego


  • Podczas konferencji pn. Principle-based legislation in public finance dyskutowano o zasadach tworzenia prawa podatkowego.
  • Spotkanie z udziałem międzynarodowych ekspertów, które odbyło się 5 października 2017 r., otworzył wiceminister finansów Paweł Gruza.
  • Konferencję zorganizowało Ministerstwo Finansów we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wiceminister Paweł Gruza wraz z innym członkiem prezydium podczas konferencji nt. zasad tworzenia prawa podatkowego w siedzibie PAN

Debata umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących międzynarodowych standardów stanowienia prawa podatkowego, stosowania właściwych reguł projektowania oraz wykładni prawa i interpretacji. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu, samorządów zawodowych i zawodów prawniczych, w tym sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Nie zabrakło również ekspertów z czołowych uczelni krajowych i zagranicznych, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Oxford University, University of Tilburg i Leiden University.

Wróć