Wiadomości

"Polska przeciw zakazowi rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku"


Zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, pakiet gazowo-wodorowy oraz reforma rynku energii elektrycznej to główne tematy rozmów ministrów podczas posiedzenia Rady UE ds. energii. W obradach, które odbyły się 28 marca 2023 r. w Brukseli, wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

- Polska głosowała przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Rozwiązanie to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, a wyłącznie z indywidualnymi celami niektórych państw. Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być rynek i społeczeństwa, a nie przymus UE – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Od początku negocjacji Polska akcentowała zasadę neutralności technologicznej, która polega na pozostawieniu otwartości na różne technologie. Zasada ta powinna mieć zastosowanie również w odniesieniu do rozwiązań układów napędowych, które przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzącego z sektora transportu. Poza rynkiem i społeczeństwem także producenci pojazdów powinni mieć możliwość wyboru optymalnej dla siebie technologii.

- W 2026 r. planowana jest rewizja rozporządzenia dot. zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Jestem przekonana, że do tego czasu w UE zrozumieją absurd tej decyzji i plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane – dodała minister Anna Moskwa.

Podczas obrad minister wyraziła poparcie ws. pakietu gazowego, dotyczącego wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów odnawialnych, gazu ziemnego oraz wodoru.

- Procedowany dziś pakiet gazowy wynika z wyjątkowej sytuacji, jaką jest wojna w Ukrainie. Potrzebujemy rozwiązań zmniejszających ryzyko szkodliwych działań Rosji na rynku gazu w UE, a równocześnie kompleksowo wzmacniających unijne bezpieczeństwo – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Minister podkreśliła, że Polska od wielu lat na arenie europejskiej apelowała o nietraktowanie Rosji jako wiarygodnego partnera, również w kwestii uzależnienia od rosyjskich surowców.

- Byliśmy jako Polska przygotowani na odcięcie się od rosyjskich surowców już od dawna. Nie możemy w przyszłości dopuścić jednak – jako cała UE – do uzależnienia się od Federacji Rosyjskiej w jakimkolwiek zakresie. Nasze działania na najbliższe miesiące powinny koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państw UE, a jednocześnie pomocy dla Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem – zaakcentowała.

Przy tej okazji minister klimatu i środowiska przypomniała o negatywnym stanowisku Polski wobec całego pakietu „Fit for 55”, ustalającego nierealne cele i ambicje oraz znacznie wpływającego na miks energetyczny państw członkowskich. W opinii Polski pakiet w znacznej większości jest procedowany w oparciu o błędną podstawę prawną, co tworzy niebezpieczny precedens.

Innym ważnym tematem Rady TTE była debata dot. reformy rynku energii elektrycznej. Strona polska podkreśliła, że długoterminowy wzrost gospodarczy wymaga niezakłóconego dostępu do energii elektrycznej po przystępnych cenach.

- Obecny kryzys pokazał, że mechanizmy mocowe są przydatne. Polska popierała i nadal popiera umożliwienie państwom członkowskim elastycznego stosowania i modyfikacji mechanizmów mocowych, które poprawiają bezpieczeństwo energetyczne i zapewniają zachęty do rozwoju stabilnych i dyspozycyjnych mocy wytwórczych, które mogłyby uzupełniać pracę odnawialnych źródeł energii – powiedziała.

Minister Anna Moskwa w Brukseli spotkała się także z ministrem energii Ukrainy Germanem Galushchenko. Była to już kolejna okazja do zapewnienia stałego wsparcia Ukrainy m.in. w obszarze wspólnych projektów energetycznych.

Równocześnie, na marginesie Rady TTE, wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w spotkaniu ministrów państw pro-jądrowych. Rozmowy dotyczyły m.in. stworzenia w UE sprzyjających ram przemysłowych i finansowych dla energii jądrowej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zapewnienia bezpieczeństwo energetycznego wszystkich państw członkowskich.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć