Wiadomości

Minister Tchórzewski i wiceminister Kurtyka przedstawili Pakiet Na Rzecz Czystego Transportu


Podczas spotkania z dziennikarzami 20 września 2016 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka przedstawili pakiet przygotowanych przez ME rozwiązań, które mają m.in. poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie zanieczyszczeń z transportu. Jednym z nich jest Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.  

Minister Tchórzewski wyjaśnił, że na przedstawiony przez ME Pakiet składają się z trzy dokumenty: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołującą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Szef resortu energii zwrócił uwagę, że plany ME mają charakter wieloletni. - Zaczynamy od działań skierowanych do aglomeracji miejskich – gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania - w kolejnych etapach proponujemy rozwiązania na poziomie całego kraju – podkreślał. - Dzięki temu projektowi możemy wyprzedzić światowe trendy i sprawić, że Polska będzie odgrywać istotną rolę w obszarze elektromobilności – ocenił. Dodał, że rozwiązania opracowane przez ME mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska naturalnego i na gospodarkę kraju.

Wiceminister Kurtyka z kolei przedstawił szczegółowe założenia Pakietu. Zaznaczył, że rozwiązania zaproponowane przez ME stanowią kompleksowy pakiet rozwiązań legislacyjnych. – Tworzymy fundamenty pod stabilny rozwój obszaru elektromobilności w Polsce. chcemy stworzyć podmiotom zaangażowanym w rozwój tego obszaru jak najlepsze możliwości do działania i konkurencji na europejskim rynku – podkreślał podsekretarz stanu w ME.

Ministrowie poinformowali, że zarówno Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce jaki i Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zostały dzisiaj skierowane do konsultacji publicznych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu jest także w trakcie konsultacji.

Pakiet na Rzecz Czystego Transportu: diagnoza i założenia

Pakiet na Rzecz Czystego Transportu - prezentacja

Wróć