Wiadomości

Poprawa perspektywy ratingu PKN Orlen

Moody’s podkreśla, że wyniki PKN Orlen przekroczyły oczekiwania, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę utrzymujące się słabe (w porównaniu do okresu 2007 – Q1 2008) warunki rynkowe w sektorze rafineryjnym i sprzedaży. Zdaniem agencji poprawa wyników operacyjnych Grupy ORLEN odzwierciedla wysoką zdolność przerobową aktywów rafineryjnych, koncentrację na uzyskiwaniu wysokomarżowych średnich destylatów (w sytuacji spadku marż dla benzyn) oraz skuteczność podejmowanych działań efektywnościowych.
- To bardzo dobra informacja i duże osiągnięcie, które jest efektem naszej koncentracji na optymalizacji kosztów, kapitału obrotowego oraz nakładów inwestycyjnych. Stała poprawa oceny kredytowej pozostaje jednym z naszych priorytetów. Dlatego będziemy kontynuować zdecydowane działania zmierzające do dalszego wzmacniania pozycji finansowej Spółki – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PKN Orlen.

Agencja Moody’s przewiduje, że warunki na europejskim rynku rafineryjnym pozostaną nadal wymagające oraz będą podlegały wahnięciom. Dalsza poprawa ratingu Spółki zależeć będzie według agencji od podtrzymania dobrego wyniku operacyjnego, finalizacji sprzedaży aktywów w celu dalszego zmniejszenia dźwigni finansowej i zrównoważonego zarządzania bilansem

 

Wróć