Wiadomości

Należyta staranność podatnika - konsultacje Ministerstwa Finansów


Do końca października ma powstać lista warunków należytej staranności w VAT – zapowiedział wiceminister finansów Paweł Gruza podczas konferencji 13 września 2017, podsumowującej I etap konsultacji w tej sprawie.

Na I etapie konsultacji ws. należytej staranności podatnika VAT swe opinie i propozycje w tej sprawie przesłało do resortu 69 podmiotów. Jak podkreślono - często małych firm.

Do II etapu konsultacji wybrano 12 podmiotów [w tym Polską Izbę Paliw Płynnych], z którymi resort finansów wypracuje ostateczną listę warunków. Prace tego zespołu roboczego mają zakończyć się w połowie października.

– Bliska jest nam koncepcja objaśnień podatkowych – powiedział Paweł Gruza. Oznaczałoby to, że podatnicy, którzy zastosują się do wymogów listy, będą korzystali z podobnej ochrony, jaką dają interpretacje ogólne.

Źródło: PIPP, op.zp

Wróć