Wiadomości

Nowe kontrakty wiertnicze PNIG Kraków w Kazachstanie

W pierwszych dniach lutego br.  firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków (Grupa PGNiG) podpisała kontrakt w Kazachstanie z kazachskim operatorem North Caspian Oil Development LLP. Kontrakt dot. wykonania jednego, głębokiego otworu poszukiwawczego: Tasym Jugo – Wostocznyj – 1, o docelowej głębokości ok. 7 tys. m.

Wiercenie ma się rozpocząć na początku kwietnia w rejonie Atyrau. Do prac zostało zakontraktowane jedno z największych urządzeń wiertniczych w Europie - Midco, które trzeba będzie przetransportowac z rejonu Aktobe do Atyrau (ok. 1200 km). Kontrakt będzie realizowany przez 20-osobowy polski personel. Do prac pomocniczych zostaną zatrudnieni i przeszkoleni miejscowi pracownicy. PNIG Kraków od 12 lat prowadzi prace poszukiwawcze na całym terytorium Kazachstanu. Obecnie na  rynku tym pracuje 5 urządzeń wiertniczych, którerealizują zlecenia dla międzynarodowych operatorów.
W 2009 roku firma PNIG Kraków prowadziła wiercenia zarówno w kraju,  jak i za granicą. W sumie Spółka wykonała 56 otworów o łącznej głębokości 130 tys. m. Jak wynika z analiz PNIG Kraków, w czasie swojej działalności zagranicznej na trzech kontynentach, firma odwierciła na zlecenie międzynarodowych operatorów ponad 1 200 tys. m.
(bp)


źródło: ogec.krakow.pl

Wróć