Wiadomości

Nowe przejścia graniczne z Ukrainą

W związku z natężeniem ruchu na granicy polsko-ukraińskiej zostaną otworzone nowe przejścia: Dołhobyczów-Uhrynów oraz Budomierz-Hruszew.

Przejścia drogowe na granicy polsko-ukraińskiej przeszły już spore modernizacje, ale w związku z postępującym wzrostem natężenia ruchu towarowego, a także w kontekście Euro 2012, ich przepustowość jest wciąż niewystarczająca. Priorytetowym działaniem są dalsze działąnia usprawniające funkcjonowanie granicy oraz budowa nowych przejść granicznych: Dołhobyczów-Uhrynów (woj. lubelskie) oraz Budomierz-Hruszew (woj. podkarpackie).
Plany rządowe w tej dziedzinie opisuje przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”. W dokumencie podkreśla się, że: „wspólna organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. oznacza dynamiczny wzrost liczby osób przekraczających granicę i utrudnienia w ruchu powodujące wydłużenie okresu oczekiwania na odprawę”.
W programie wskazano następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie przepustowości przejść granicznych - liczba pasów odpraw dla samochodów osobowych ma się zmienić z obecnych 44 do 91 w 2013 r., a dla samochodów ciężarowych z 36 do 57;
- poprawa warunków oczekiwania na odprawę graniczną - liczba miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych ma wzrosnąć z obecnych 340 do 1000;
- zwiększenie bezpieczeństwa granicy - zastosowanie najnowocześniejszej aparatury do kontroli granicznej, co ma też wpłynąć na znaczne przyspieszenie tempa odpraw.
Priorytetowym działaniem jest budowa wspomnianych nowych przejść. Będą również przeprowadzane prace modernizacyjne przejść: Zosin-Ustiług, Dorohusk-Jagodzin, Korczowa-Krakowiec. W dokumencie podkreśla się znaczenie budowy parkingów buforowych, na których kierowcy będą mogli oczekiwać na odprawę w odpowiednich warunkach.
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji będą finansowane głównie ze środków budżetu państwa. Łączna kwota wyniesie 371.327.410 zł, co stanowi 77 proc. wszystkich wydatków. Drugim źródłem finansowania mają być zagraniczne środki pomocowe – Fundusz Granic Zewnętrznych, Norweski Mechanizm Finansowy, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Planuje się również wykorzystanie wsparcia finansowego przez podmioty prywatne - spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

(zp)źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Wróć