Wiadomości

Nowe uprawnienia Służby Celnej

Na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b), przeprowadzonej wraz z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych, Służba Celna otrzymała uprawniania do niejawnej obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w celu ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstw organizacji nielegalnych gier hazardowych, przemytu towarów i ich dalszej odsprzedaży oraz nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi.

Ustawa (art. 75c) wprowadziła również podstawy prawne współpracy z innymi służbami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwłaszcza poprzez uczestnictwo funkcjonariuszy celnych w realizowanych przez te służby czynnościach niejawnych.

Nowe uprawnienia zostały przyznane w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem organizacji gier hazardowych, zwłaszcza gier na automatach w szarej strefie, gdzie dotychczasowe uprawnienia kontroli administracyjnej (jawnej) nie mogły być skuteczne. Nowe uprawnienia pozwolą również Służbie Celnej skuteczniej ścigać osoby zaangażowane w nielegalny przemyt i handel przemycanymi towarami oraz nielegalnymi wyrobami akcyzowymi.

Służba Celna będzie mogła niejawnie realizować obserwację i rejestrację w miejscach publicznych, takich jak bary, gdzie urządza się gry na automatach, miejsca nielegalnego handlu (targowiska) w celu ujawniania przestępstw, ich sprawców i organizatorów. Nowe uprawnienia pozwolą pozyskać informacje o organizatorach nielegalnych gier, przemytu i nielegalnego handlu, miejscach magazynowania i dystrybucji nielegalnych towarów. W wyniku tych informacji działania kontrolne będą skuteczniejsze, bo skupią się na przestępcach - organizatorach nielegalnych działań i pozwolą ujawniać miejsca składowania przemyconych towarów. Dotychczasowe uprawnienia kontroli administracyjnej (celnej, akcyzowej i gier) nie były skuteczne ze względu na jawność wykonujących te czynności funkcjonariuszy celnych i umożliwiały, w ograniczony sposób, ujawnianie sprzedawców posiadających małe partie towarów – osób, często w trudnej sytuacji materialnej, wykorzystywanych do działań przestępczych lub automatów niedziałających w trakcie kontroli.

Służba Celna nie posiada uprawnień do realizowania prowokacji, kontroli operacyjnej czy podsłuchów telefonicznych, które to będą realizowane przez uprawnione dotychczas służby wraz z uczestniczącymi w tych czynnościach funkcjonariuszami celnymi na podstawie art. 75b Ustawy o Służbie Celnej w celu kompetentnego i skoordynowanego zwalczania przestępstw. Dodatkowo należy podkreślić, że w szeregach Służby Celnej pełnią służbę funkcjonariusze, którzy przeszli odpowiednie szkolenia i zdobyli niezbędne doświadczenie do realizacji obserwacji i współpracy z innymi służbami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze, a wielu z nich wcześniej pracowało w tych służbach

(zp)

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć