Prawo

Nowelizacja o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ...

Nowelizacja o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


21 listopada 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Nowelizacja dokonuje zmian w dwóch ustawach: ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,  oraz w ustawie dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości.

W ustawie o biopaliwach ciekłych wprowadzana jest epizodyczna regulacja modyfikująca zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na rok 2023. W tym celu ustawa:

  • określa minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, na poziomie 80%,
  • określa wysokość współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82,
  • obniża ustawowo wymagany minimalny udział biokomponentów w oleju napędowym do poziomu 5,2%,
  • ustanawia limit wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie 0,9%,
  • ustanawia limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy o biopaliwach na poziomie 0,5%.

W ustawie o jakości paliw nowela dokonuje uchylenia przepisów, które zobowiązują przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających bioetanol lub eter do wprowadzania do obrotu na tych stacjach także benzyn silnikowych o określonej zawartości tlenu i bioetanolu lub eteru (tj. zapewnienia paliwa w formacie E5, jeśli wprowadzana jest do obrotu benzyna w formacie E10).

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Źródło: Prezydent.pl

Wróć