Prawo

Nowy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


8 lutego 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński odwołał ze stanowiska pełniącą obowiązki GINB Anitę Oleksiak, a pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego powierzył Zastępcy GINB Norbertowi Książkowi. 
Norbert Książek będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zostanie on wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, który ogłosił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Źródło: GINB

Wróć