Prawo

Nowy prezes LOTOS Paliwa


Wojciech Weiss został nowym Prezesem Zarządu LOTOS Paliwa, spółki zajmującej się obszarem detalicznym (stacjami paliw) w Grupie LOTOS.

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika. Swoją wiedzę menedżerską uzupełniał w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych RP, gdzie ukończył studium dyrektorów finansowych „Zarządzanie Finansami Firmy” oraz w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz Certyfikat Moderne Instrumente der Personalfuhrung – Nowoczesne Zarządzanie Personelem, uzyskany w Instytucie Wolf-Dietrich Halwa w Austrii.

Karierę zawodową rozpoczął w Centrali Produktów Naftowych „CPN” S.A., gdzie m.in. jako członek zarządu oraz dyrektor ds. restrukturyzacji pełnił nadzór nad procesem restrukturyzacji spółki. W 1999 roku rozpoczął pracę w strukturach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, gdzie pracował przez kolejne 3 lata. W trakcie pracy dla PKN Orlen jako członek zarządu pełnił funkcję dyrektora integracji a od 2000 r. funkcję dyrektora ds. personalnych i restrukturyzacji. W 2004 r. objął stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Petrolot, które piastował do 2006 r. W latach 2006-2007 pracował dla Nafty Polskiej S.A. Od 2011 r. do 2016 r. członek zarządu spółki Orlen Medica Sp. z o.o. – późniejszego Centrum Medycznego Medica – spółki wchodzącej w skład Grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych m.in. spółek  Zakłady Chemiczne POLICE S.A., „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Energetyka Szczecińska S.A. Przewodniczył radom nadzorczym spółek „Serwis” Nowa Wieś Wielka, „BUDONAFT” w Krakowie. Od lutego 2016 roku członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wróć