Wiadomości

Nowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska


 

 

Konsultacje programu priorytetowego Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. 26 stycznia 2024 r. został opublikowany projekt priorytetowego programu wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3, opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią propozycji programu, zamieszczonego pod adresem https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/wsparcie-zakupu-lub-leasingu-pojazdow-zeroemisyjnych-kategorii-n2-i-n3 oraz zgłaszaniem uwag na adres mailowy FM@nfosigw.gov.pl 

Konsultacje publiczne założeń programu potrwają do 5 lutego 2024 r.

Celem programu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora transportu poprzez dofinansowanie zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, emisje z sektora transportu stanowią ok. 24 proc. całkowitych emisji CO2 w Polsce. Transport towarowy oraz autobusowy jest odpowiedzialny za ponad 30% emisji CO2, ponad 50% emisji NOx, ok. 40 % emisji NMVOC i ponad 70% emisji pyłu całkowitego PM pochodzących z sektora transportu.

Ponadto celem programu jest również wsparcie polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji sektora transportu oraz zachowania konkurencyjności na rynku europejskim. Polski sektor transportu drogowego jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki oraz jednym z najsilniejszych w Europie. Zgodnie z danymi GUS, sektor ten daje zatrudnienie ponad 658 tys. osób w naszym kraju.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć