Strefa przedsiębiorcy

Nowy tabor w ORLEN KolTrans


Na początku  lutego ORLEN KolTrans powiększył swój tabor o trzy nowe lokomotywy typu Griffin, które zostały przekazane spółce przez firmę Newag S.A. na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy.

Przez cały 2017 rok ORLEN KolTrans Sp. z o.o podejmował działania mające na celu pozyskanie do swojego parku taborowego nowoczesnych pojazdów trakcyjnych, czego przykładem są wspomniane przed chwilą lokomotywy Griffin dostarczone do Spółki 2 lutego.
W wyniku przeprowadzonego przetargu, w grudniu ubiegłego roku do ORLEN  Koltrans przekazane zostały dwie zmodernizowane lokomotywy spalinowe typu 15D/A, które wykorzystywane są do prac w przewozach oraz jedna lokomotywa spalinowa typu 6DgB, która eksploatowana jest na bocznicy w Trzebini.
„W podejmowanych przez Spółkę działaniach koncentrujemy się na wymianie przestarzałego taboru i zastąpieniu go nowoczesnym o wyższym poziomie dostępności. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę jakości i terminowości usług świadczonych przez Spółkę, do czego dużą wagę przykładają główni Klienci ORLEN KolTrans. W tym celu w Spółce trwają intensywne prace nad przygotowaniem procesu zakupowego, którego celem będzie pozyskanie własnego nowoczesnego taboru.” - powiedział Marcin Kamiński - Prezes Zarządu ORLEN KolTrans.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku Spółka podjęła prace nad pozyskaniem nowoczesnego taboru, który zastąpił wysłużone lokomotywy typu ET22. Do eksploatacji trafiły dwie nowoczesne lokomotywy elektryczne typu Gama 111Ed z modułem dojazdowym, który umożliwia pracę manewrową na torach bez sieci trakcyjnej.
Ponadto w drugiej połowie 2017 roku, ORLEN KolTrans zawarł umowę dzierżawy 10 lokomotyw (plus lokomotywa zastępcza) typu Traxx E483 i E186 z firmą Railpool GmbH. Lokomotywy te będą sukcesywnie przekazywane do Spółki, a ostatnia partia powinna trafić do ORLEN KolTransu jeszcze w sierpniu tego roku.

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.