Prawo

O dozorze technicznym


10 kwietnia br. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym [Dz.U. poz. 667]

Z tekstem aktu można zapoznać się tu>>>>

 

Wróć