Prawo

O usługach płatniczych


9 kwietnia br. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach płatniczych [Dz.U. poz. 659].

Z tekstem aktu można zapoznać się tu>>>>

Wróć