Prawo

O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

10 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1323  opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Czytaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1323/1 

Wróć