Prawo

Olej nie zgłoszony do SENT zatrzymany na autostradzie A4


  • Funkcjonariusze KAS zatrzymali przewóz oleju smarowego o łącznej ilości przekraczającej 48.000 kg brutto.
  • Tranzyt z Niemiec na Łotwę nie został zgłoszony do systemu SENT.

W pierwszym tygodniu czerwca 2017 r. funkcjonariusze służby celno-skarbowej Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zatrzymali dwa pojazdy ciężarowe, którymi przewożony był olej smarowy w 52 zbiornikach o łącznej deklarowanej ilości przekraczającej 48.000 kg brutto.

W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że przewóz narusza przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tranzyt z Niemiec na Łotwę nie został objęty zgłoszeniem przez przewoźnika przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju do systemu SENT.

Towar i środki przewozowe zostały zatrzymane, pobrano próbki towarów. Na kierowców zostały nałożone mandaty karne w wysokości po 5.000 zł. Ustawowa wysokość pieniężnej za niedokonanie zgłoszenia towarów wynosi 20.000 zł.

Dolnośląska służba celno-skarbowa od momentu obowiązywania nowych przepisów do końca maja br. przeprowadziła ponad 3600 kontroli drogowych. Wśród ujawnień niezgłoszonych przewozów znalazło się ponad 28 tys. litrów oleju smarowego oraz 17.400 kg suszu tytoniowego o wartości około 7,5 mln zł.

***

KAS przypomina że zgodnie z przepisami, które obowiązują od 18 kwietnia br., przewóz tzw. towarów wrażliwych przez terytorium kraju (wśród których znajdują się m.in.: paliwa silnikowe, olej smarowy, rozcieńczalniki, susz tytoniowy czy też alkohol etylowy całkowicie skażony) podlega systemowi monitorowania. Na przewoźniku, podmiocie odbierającym lub wysyłającym, ciąży obowiązek przesłania zgłoszenia przed rozpoczęciem przewozu do prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Szefa KAS rejestru SENT. Przewóz jest możliwy po uzyskaniu numeru referencyjnego dla zgłoszenia, a obowiązkiem kierowcy jest dysponowanie numerem tego zgłoszenia. Ustawodawca przewidział wysokie sankcje za naruszenia przepisów ustawy, w tym kary pieniężne, których wysokość może wynieść 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia nie mniej niż 20.000 zł, a także kary grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł dla kierującego pojazdem.

Wróć