Wiadomości

ORLEN Centrum Serwisowe wśród Liderów Polskiego Biznesu 2009


Spółka z Grupy Kapitałowej PKN Orlen otrzymała złotą statuetkę „Lidera polskiego Biznesu” w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

- Zostaliśmy nagrodzeni za utrzymywanie wysokich wyników ekonomicznych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, a także dbałość o środowisko naturalne – mówi Prezes Zarządu Orlen Centrum Serwisowe, Piotr Kwiatkowski. – To dla nas ogromna nobilitacja, ale też i zobowiązanie na przyszłość – zaznacza i podkreśla, że tytuł jest sukcesem wszystkich pracowników spółki Orlen Centrum Serwisowe.

W ubiegłym roku OCS otrzymała nominację za utrzymanie stabilnej pozycji na rynku, wysoką jakość świadczonych usług, jak również wrażliwość na potrzeby społeczne. – Jak widać nie spoczęliśmy na laurach. W 2009 r. nadal umacnialiśmy swoją pozycję na rynku usług związanych przede wszystkim z serwisem, sprzedażą i remontem urządzeń funkcjonujących na stacjach paliw oraz terminalach (bazach magazynowych), które świadczymy dla PKN Orlen i firm zewnętrznych. Nasza doświadczona kadra wciąż podnosi kwalifikacje, by profesjonalizmem i jakością usług zdobywać kolejnych klientów – dodaje Piotr Kwiatkowski.

 Tegoroczna edycja konkursu „Lider Polskiego Biznesu” oceniała 93 firmy zrzeszone w BCC, spośród których jury nominowało 31, a w finale złote statuetki otrzymało 15 z nich. Dokonując weryfikacji brano pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne - uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki - ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne. Nominacje i statuetki przyznawano w kategoriach: małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw.

Grupa ORLENźródło: Grupa ORLEN

Wróć