Wiadomości

Orlen kupuje ropę z Emiratów

W drugiej połowie sierpnia PKN Orlen zawarł umowę typu spot ze Star Oil FZE, United Arab Emirates na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 56 mln USD (ok. 173 mln zł wg kursu średniego NBP z 19 sierpnia 2010 r.). Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN Orlen S.A. posiada około 63 proc. udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s. Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen S.A. a Star Oil FZE w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 591 mln USD (ok. 1 770 mln zł).
Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich zawartych przez PKN Orlen S.A. ze Star Oil FZE w ostatnich 12 miesiącach jest umowa z 26 kwietnia 2010 r. o wartości ok. 71 mln USD (ok. 207 mln zł) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.
****

Unipetrol to czeski holding rafineryjny, w którym 62,99 proc. udziałów należy do PKN Orlen (od 25 maja 2005 r.). W skład grupy wchodzi m.in.: rafineria Paramo (75 proc. udziałów) Ceska Rafinerska (rafineria w Kralupach i Litwinowie; ok. 51 proc udziałów), 337 stacji BENZINA i BENZINA PLUS (ogółem 13 proc. rynku czeskiego). Do koncernu należą też 3 stacje na Słowacji (pod marką BENZINA).

SPÓŁKI Z GRUPY UNIPETROL:
Česka Rafinerska (rafineria w Kralupach i Litwinowie)
Paramo (rafineria w Pardubicach)
Benzina (marka na rynku czeskim)
Chemopetrol (producent petrochemikalii)
Kaučuk (czeska firma chemiczna)
Unipetrol Trade (usługi księgowe)
Aliachem (czeska firma chemiczna)
Unipetrol Rafinerie (obsługa Ceskiej Rafinerskiej)

zp

Źródło: PKN Orlen

Wróć