Wiadomości

Orlen nieukarany za Petrygo

Zarząd PKN Orlen poinformował, że 6 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z 29 grudnia 2006 r. w sprawie nadużycia pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na skutek ustalania ceny wytwarzanego przez Orlen płynu niezamarzającego do chłodnic „Petrygo” w sposób nieadekwatny do wzrostu ceny glikolu monoetylenowego. Jest to kolejny etap postępowania antymonopolowego wszczętego 17 listopada 1999 roku.
Sąd uwzględnił odwołanie PKN Orlen i uchylił  decyzję Prezesa UOKiK, a tym samym uchylił nałożoną na koncern karę 14 mln zł, zgadzając się z argumentacją, iż ww. decyzja dotknięta jest wadami prawnymi i niezbędne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocny. Prezesowi UOKiK przysługuje prawo do złożenia apelacji.
(zp)

Wróć