Wiadomości

Orlen planuje poszukiwania ropy i gazu na Ukrainie

Dokument podpisali 6 grudnia w Kijowie: Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen oraz Nikolay V. Zlochevskyy, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele spółki Orlen Upstream, odpowiedzialnej w Koncernie za segment poszukiwań i wydobycia, która będzie zaangażowana bezpośrednio we współpracę z partnerami z Ukrainy.

 Współpraca pomiędzy PKN Orlen a stroną ukraińską zakłada realizację wspólnych projektów poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu, zarówno w zakresie złóż konwencjonalnych, jak i shale gas. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, poprzedzać będzie etap wnikliwych analiz i ekspertyz wykonanych przez partnerów porozumienia.  
 - Zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny krok w zakresie  budowy segmentu upstream w PKN Orlen. Co ważne, rozpoczynamy działania na Ukrainie, która jest jednym z kierunków rozwoju wskazywanym w naszej strategii. Nasze plany będziemy realizować we współpracy z partnerami ukraińskimi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pokładamy duże nadzieje w tej współpracy zarówno ze względu na know how jaki posiadają nasi partnerzy, jak i zasobność Ukrainy w złoża węglowodorów. Będziemy również analizować potencjał zasobów gazu niekonwencjonalnego - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.
Ukraina posiada znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Na terenie tego kraju   wyróżnia się trzy baseny naftowe:

 - Basen Dniepr – Donieck (basen Połtawski), którego zasoby geologiczne pozostające do rozpoznania oceniane są przez międzynarodowych ekspertów na poziomie 150 mln ton ropy naftowej, w przypadku gazu ziemnego na poziomie 850 mld m3,

 - Basen Północno – Karpacki, który również w naszym kraju jest najstarszym, ciągle produkującym basenem naftowym,

 - Basen Morza Czarnego i Azowskiego obejmujący zarówno obszary lądowe jak i morskie znajdujące się w granicach Ukrainy. Jest to dotychczas najmniej rozpoznany  basen naftowy tego kraju.

PKN Orlen za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream prowadzi obecnie cztery projekty poszukiwawczo-wydobywcze: w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego we współpracy z firmą Kuwait Energy Company, w okolicach Sierakowa z PGNiG, oraz dwa kolejne, realizowane samodzielnie na Lubelszczyźnie.

Koncern posiada łącznie siedem koncesji w ramach których prowadzone są prace w zakresie rozpoznania zasobów konwencjonalnych z potencjałem odkrycia złóż gazowo-kondensatowych, jak i niekonwencjonalnych, w tym głównie gazu łupkowego. Obecnie prowadzone są wstępne prace poszukiwawcze i przygotowania do realizacji odwiertów, które Orlen Upstream planuje zrealizować w przyszłym roku.

 

 

Wróć