Wiadomości

Orlen o perspektywach wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Prezes zarządu spółki Orlen Upstream - Wiesław Prugar przedstawił najważniejsze założenia planów wydobywczych koncernu na najbliższe lata.- Rozwój segmentu upstream to kluczowy element długofalowej strategii PKN Orlen. W tej chwili uwagę skupiamy na badaniu potencjału wszystkich projektów poszukiwawczo-wydobywczych, szczególną uwagę poświęcając eksploatacji zasobów gazu łupkowego. Koncentrujemy się zarówno na badaniach geologicznych, ocenie warunków wydobycia jak i doborze partnera w inwestycji, który zapewniłby nam dostęp do niezbędnej technologii, a także podzieliłby ryzyko nieodłączne w tego typu przedsięwzięciach – powiedział Wiesław Prugar.

 PKN Orlen posiada 5 koncesji na poszukiwania w okolicach Lublina o łącznej powierzchni 4 728 km2, z czego obszar posiadający poważny potencjał w zakresie gazu łupkowego obejmuje 1 200 km2. Obecnie dobiega końca drugi etap intensywnych prac badawczo-geologicznych, który pozwoli na ocenę potencjału złóż i wpływu wydobycia gazu z łupków na otoczenie. Relacje z tych prac można obejrzeć pod adresem internetowym:http://www.orlen.pl/PL/CentrumPrasowe/Wideokonferencje/Strony/default.aspx.

 Niska urbanizacja terenu (poniżej 5 proc.) oraz sprzyjające warunki środowiskowe na terenie koncesji, stanowią dobry punkt wyjścia do podjęcia kolejnych decyzji związanych z inwestycjami w tym rejonie. - W przyszłym roku planujemy wykonać pierwszy odwiert na Lubelszczyźnie i liczymy, że potwierdzi on występowanie gazu łupkowego w ilościach odpowiednich do przemysłowego wydobycia – dodaje Wiesław Prugar.

 Orlen Upstream to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Orlen, realizująca inwestycje poszukiwawczo - wydobywcze. Spółka realizuje inwestycje na szelfie Morza Bałtyckiego (Łotwa) przy współpracy z firmą Kuwait Energy Company na podstawie dwóch koncesji. W ramach tej współpracy w przyszłym roku planowane jest wykonanie dwóch odwiertów. Kolejne dwa odwierty orlenowskie zostaną wykonane w okolicach Sierakowa, w ramach projektu wydobywczego prowadzonego wspólnie przez PKN ORLEN oraz PGNiG. Specjaliści obu firm szacują, że komercyjna eksploatacja tych złóż może rozpocząć się w roku 2016.

 Źródło: biuro prasowe PKN Orlen

Wróć