Wiadomości

Ostatni dzień zmiany formy opodatkowania firmy


Chcesz zmienić formę opodatkowania firmy? Zrób to jeszcze dziś!

Tylko do dzisiaj tj. 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania swojej firmy w 2024 roku. Nie muszą jednak osobiście odwiedzać urzędu skarbowego – wyjaśniamy, jak można to zrobić nie ruszając się sprzed komputera.

Zmiana formy opodatkowania odbywa się poprzez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą to łatwo i szybko zrobić w formie elektronicznej, przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Informacja do urzędu skarbowego musi dotrzeć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Jeśli więc firma pierwszy przychód w 2024 roku uzyskała w styczniu, to czas na zmianę formy opodatkowania upływa 20 lutego.

Jak wysłać wniosek
Oświadczenie trzeba złożyć na  „Wniosku o zmianę danych firmy”  na Biznes.gov.pl. W elektronicznym kreatorze należy wypełnić pole „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego” i wskazać wybraną formę opodatkowania spośród trzech dostępnych:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów nieewidencjonowanych.

Wybór oznacza jednocześnie rezygnację z formy dotychczasowej, a wskazana nowa forma dotyczy przyszłego podatku. Tak przygotowany wniosek należy podpisać i wysłać. Zwracamy uwagę: to dwie odrębne czynności! Samo podpisanie wniosku nie wystarczy by zmienić formę opodatkowania.

Jak sprawdzić, czy CEIDG przekazało wniosek do US
Jeśli wniosek został poprawnie podpisany i wysłany, na podany w CEIDG adres mailowy przyjdzie potwierdzenie wysłania wniosku. Oprócz tego na Koncie Przedsiębiorcy, w zakładce Moja Firma znajdzie się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Następnie CEIDG sprawdzi, czy złożony wniosek zawiera prawidłowe dane. Po tej weryfikacji wniosek otrzyma status „Wniosek poprawnie przyjęty przez CEIDG” (zostanie mu również nadany numer), albo wniosek zostanie odrzucony. Potwierdzenie, że wniosek został poprawnie przyjęty przez CEIDG, zostanie potwierdzone mailem.
CEIDG przekaże do urzędu skarbowego wyłącznie te wnioski, który zostały poprawnie przyjęte w rejestrze, czyli zawierały prawidłowe dane oraz zostały przez przedsiębiorców poprawnie podpisane i wysłane.

Więcej informacji o tym, jak zmienić formę opodatkowania znajduje się na portalu  Biznes.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wróć