Wiadomości

Oświadczenie spółki Gaz-System

"Oświadczenie GAZ-SYSTEM S.A.

Uprzejmie informujemy, że w artykułach, które ukazały się w dniu 30 września 2010 r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” pt. „Jest gaz, jest gazociąg, nie ma chętnych” i „120 mln zł może rozwiązać gazowy problem Polski” podano nieprawdziwe informacje, że spółka GAZ-SYSTEM S.A. nie jest zainteresowana współpracą z koncernem EWE w zakresie ustanowienia połączenia między sieciami GAZ-SYSTEM S.A. i siecią EWE sp. z o.o.

 GAZ-SYSTEM S.A. od stycznia 2009 r. prowadził z EWE Energia sp. z o.o. rozmowy na temat możliwości dostaw gazu do krajowej sieci przesyłowej. Skutkowało to m.in. złożeniem przez EWE Sp. z o.o. formalnego „wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej będącej w dyspozycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla podmiotu zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych” (pismo z dnia 2.03.2009 r.).

 W związku z faktem, że przedmiotowy wniosek wymagał uzupełnień firma EWE Sp. z o. o. (wcześniej Media Odra Warta Sp. z o.o.) zwróciła się do GAZ-SYSTEM S.A. w piśmie z dnia 2.04.2009 r. znak MOW/ST/060/2009 o (cyt.) „pozostawienie wniosku bez rozpoznania do czasu uzyskania przez Media Odra Warta Sp. z o.o. wiążących informacji w powyższym zakresie. Po ich uzyskaniu zwrócimy się do OGP GAZ-SYSTEM S.A. niezwłocznie w celu kontynuowania dalszych uzgodnień”.

 

Do dzisiaj spółka EWE nie zwróciła się do GAZ-SYSTEM S.A. z prośbą o ponowne wszczęcie procedury określenia warunków przyłączenia.'

Zespół ds. Komunikacji
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wróć