Prawo

Pakiet przewozowy wchodzi w życie


Już dzisiaj wchodzi w życie tzw. pakiet przewozowy, nakładający na przewoźników obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu paliw płynnych.

Według ustawy monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić rejestr zgłoszeń prowadzonych w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast kontrolę przewozów mają prowadzić funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub pakiet SENT) jest dostępna pod pozycją nr 708 w Dzienniku Ustaw. Poniżej zamieszczamy link do strony z ostateczną wersją ustawy.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawa, w zasadniczej części, wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Oznacza to że obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2017 r. Przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty uczestniczące w obrocie paliwami ciekłymi. Obciążają one zarówno podmioty wysyłające, podmioty odbierające, przewoźników oraz kierowców. Brak realizacji przepisów może skutkować bardzo wysokimi karami, sięgającymi 46% wartości netto przewożonego produktu.

Uruchomienie usługi "e-Przewóz"

14 kwietnia 2017 r. od godz. 15.30 Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła wersję "produkcyjną" usługi "e-Przewóz" na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Pozwoli to uzyskać i przekazać przewoźnikom numer referencyjny dla przewozu rozpoczynającego się 18 kwietnia 2017 r. od godziny 0.00. Od momentu udostępnienia usługi "e-Przewóz" wszystkie zgłoszenia za jej pośrednictwem traktowane będą jako wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Nadal będzie funkcjonowała strona testowa (link otwiera nowe okno w innym serwisie) udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, która służy do nauki wypełniania i przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT.

Wróć