Wiadomości

Parlament Europejski domaga się wspierania kopalń węgla do 2018 roku

Zamknięcie niekonkurencyjnych kopalń węgla kamiennego nie przyczyni się do redukcji emisji CO2, wywoła natomiast poważne konsekwencje społeczne, przekonują europosłowie.

Przyjmując stosowną rezolucję Parlament Europejski wezwał do przesunięcia terminu zamknięcia nierentownych kopalń na 31 grudnia 2018 r., to jest o 4 lata później niż proponuje Komisja Europejska.

 Posłowie PE odnieśli się w ten sposób do projektu KE, która proponowała, by nierentowne kopalnie zostały zamknięte już 1 października 2014 roku. PE ma w tej sprawie prawo do wyrażenia własnej opinii, ale przyjęcie rezolucji przy dużej większości głosów jest silnym politycznym sygnałem dla Rady UE

 Zdaniem posłów, przesunięcie terminu likwidacji nierentownych kopalń pozwoli znaleźć akceptowalne ze społecznego punku widzenia rozwiązania i uniknąć masowych zwolnień w wielu krajach członkowskich Unii.

 Posłowie opowiedzieli się także za zwiększeniem dopuszczalnej pomocy państwowej na programy osłonowe w likwidowanych zakładach, podkreślając jednak, że musi ona mieć tendencję malejącą. Uznali też, że kopalnie muszą być zamknięte zgodnie z planem, jeśli nie staną się rentowne przed ostatecznym terminem zamknięcia i o ile ich istnienie nie będzie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej.

 Posłowie chcą, aby pomoc państwowa mogła być przeznaczona na badania i inwestycje w technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń ze spalania węgla.

 Rada UE ma podjąć ostateczna decyzję w tej sprawie 10 grudnia. Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie, którego ważność wygasa z końcem roku.

Wróć