Wiadomości

Parlament Europejski domaga się wspierania kopalń wegla do 2018 roku

Zamknięcie nierentownych kopalń węgla kamiennego nie przyczyni się do redukcji emisji CO2, wywoła natomiast poważne konsekwencje społeczne - przekonują posłowie Komisji Gospodarki Parlamentu Europejskiego.  Rezolucja wzywająca do przesunięcia terminu zamknięcia nierentownych kopalń na 31 grudnia 2018 r. została przyjęta dziś przez komisję PE zdecydowaną większością głosów.

Posłowie do PE odnieśli się w ten sposób do projektu Komisji Europejskiej, która proponowała, by nierentowne kopalnie zostały zamknięte już 1 października 2014 roku. Parlament Europejski ma w tej sprawie prawo do wyrażenia własnej opinii. - Przyjęcie rezolucji przy dużej większości głosów będzie silnym politycznym sygnałem dla Rady UE - powiedział przed głosowaniem poseł-sprawozdawca Bernhard Rapkay (S&D, DE). Zdaniem posłów przesunięcie terminu likwidacji nierentownych kopalń pozwoli znaleźć akceptowalne ze społecznego punku widzenia rozwiązania i uniknąć masowych zwolnień w wielu krajach członkowskich Unii.

Posłowie opowiedzieli się także za zwiększeniem dopuszczalnej pomocy państwowej na programy osłonowe w likwidowanych zakładach, podkreślając jednak, że musi ona mieć tendencję malejącą. Uznali też, że kopalnie muszą być zamknięte zgodnie z planem, jeśli nie staną się rentowne przed ostatecznym terminem zamknięcia i o ile ich istnienie nie będzie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej. Posłowie chcą, aby pomoc państwowa mogła być przeznaczona na badania i inwestycje w technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń ze spalania węgla.

Projekt rezolucji zostanie poddany pod głosowanie całego Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej w Strasburgu 23 listopada. Rada UE ma podjąć ostateczna decyzję w tej sprawie 10 grudnia. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą obecnie, której ważność wygasa z końcem roku.

Wróć