Wiadomości

Paweł Olechnowicz: Mamy szansę zrewolucjonizować rynek energii w Europie Centralnej


Europa Centralna ma szansę istotnie wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej poprzez infrastrukturalną integrację całego regionu i otwarcie na dostawy surowców energetycznych z nowych źródeł. To z kolei pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i konkurencyjność całej Unii Europejskiej – przekonywał w Waszyngtonie Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

 

CEEP jest pierwszą organizacją reprezentującą w Brukseli i na forum międzynarodowym sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej. Występując w Waszyngtonie przed czołowymi przedstawicielami amerykańskiego sektora energii, Paweł Olechnowicz podkreślał kluczową rolę naszego regionu w tworzeniu transatlantyckiego partnerstwa gazowego. – Europa Centralna to ogromny i stale rozwijający się rynek, mający ponad sto milionów konsumentów. W naszym miksie energetycznym gaz odgrywa bardzo istotną rolę, stąd pole do stałego wzmacniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które są rosnącym producentem tego surowca. By wykorzystać rodzącą się szansę, jaką są dostawy skroplonego gazu z USA, stale rozwijamy naszą infrastrukturę służącą do odbioru i przechowywania LNG. Litewski terminal w Kłajpedzie jest już gotowy, a w najbliższym czasie działalność rozpocznie obiekt w Świnoujściu. Rozwijamy również Korytarz Północ–Południe, dzięki któremu kraje naszego regionu staną się częścią ogólnoeuropejskiej sieci infrastrukturalnej do przesyłu energii ­– wyjaśnił Paweł Olechnowicz.

 

Jak podkreślał Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP, Europa Centralna jest w dalszym ciągu zależna od monopolistycznych dostawców ropy i gazu. Ta zależność ma różny poziom i poszczególnych krajach sięga od 20 aż do 100 procent. Ma to swoje odbicie m.in. w cenach energii na lokalnych rynkach. – Przerwanie tej zależności wymaga przede wszystkim dalszego rozwoju infrastruktury. Istniejące połączenia na osi wschód–zachód musimy uzupełnić o ropociągi, gazociągi, interkonektory i linie wysokiego napięcia na strategicznej osi północ–południe. Ten proces już się rozpoczął, ale wymaga dalszych prac. Rozwój infrastruktury to szansa dla całego regionu na daleko idącą dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. Warto o tym pamiętać w kontekście trwających dziś rozmów nt. partnerstwa gazowego USA i Europy.

 

Debata dotyczyła także możliwości zacieśnienia współpracy na rynku ropy naftowej. Jak podkreślał Paweł Olechnowicz, Europa Centralna dysponuje odpowiednią infrastrukturą od odbioru i przerobu rafineryjnego tego surowca w oparciu o transakcje na globalnych rynkach ropy. – Dlatego z niecierpliwością czekamy na zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej, jaki od połowy lat 70. ubiegłego wieku obowiązuje w USA. Otwarcie amerykańskiego rynku na eksport surowców energetycznych do Europy będzie miało istotny wpływ na kraje naszego regionu. Pozwoli nam to zdywersyfikować i wzmocnić bezpieczeństwo rodzimych rynków, a także zwiększyć efektywność licznych gałęzi przemysłu, m.in. branży rafineryjnej i chemicznej. Dostęp do konkurencyjnych cenowo surowców energetycznych przełoży się na korzyści dla konsumentów, a także krajowych gospodarek w Europie Centralnej oraz całej Unii Europejskiej.

 

Seminarium nt. rynków energii, którego gościem honorowym był Paweł Olechnowicz, zorganizowane zostało w Waszyngtonie przez stowarzyszenie Energy Allies. Odbyło się ono dzień po okrągłym stole nt. LNG, w którym uczestniczyli m.in. reprezentanci rządu USA, amerykańscy kongresmeni, przedstawiciele Komisji Europejskiej i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Podczas obrad omawiano dalsze kroki na drodze do zapewnienia właściwej infrastruktury i regulacji, niezbędnych do nawiązania bliskich relacji gazowych między USA a Europą. Szczyt potwierdził gotowość europejskich firm do zakupu skroplonego gazu z USA na rynkowych zasadach.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa   

 

Organizator:

 

(opr.zp)

Wróć