Wiadomości

Pentacomp dla PKN ORLEN

W związku z wdrożeniem w Polsce Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL) firma Pentacomp SA wsparła PKN ORLEN SA w przygotowaniu do aktywnego korzystania z elektronicznego sposobu ewidencji przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego, zarówno w obowiązkowym obrocie międzynarodowym jak też krajowym.


W celu przygotowania do funkcjonowania w ramach nowego systemu EMCS PL, rejestrującego przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego, przygotowania wewnątrz Grupy Kapitałowej ORLEN rozpoczęto już w 2009 roku. Dostosowanie do wymagań EMCS PL wymagało zarówno zmian w systemie ERP, jak również zmian niektórych procesów biznesowych. Ponadto zdecydowano o wdrożeniu - dla czterech spółek GK PKN ORLEN - dedykowanego narzędzia wspierającego obsługę przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego – systemu WebADT na bazie Konektor EMCS autorstwa firmy Pentacomp.

Głównym zadaniem firmy Pentacomp S.A. było wdrożenie i zapewnienie wsparcia dla startu produkcyjnego (od 1 stycznia 2011r) rozwiązań informatycznych realizujących komunikację systemu ERP PKN z systemem EMCS PL z użyciem podpisu cyfrowego oraz rozwiązań obsługujących wybrane spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie EMCS (systemu WebADT na bazie na bazie Konektora EMCS). Krytycznym czynnikiem dla PKN ORLEN S.A. było zapewnienie płynności dostaw i ekspedycji towarów już od 1 stycznia 2011 r. W celu minimalizacji wystąpienia potencjalnych ryzyk po uruchomieniu produktywnym, usługi serwisowe i utrzymaniowe zostały zakontraktowane na wysokim poziomie GOLD.

Wszystkie te działania zaowocowały skutecznym uruchomieniem opisanego powyżej rozwiązania. Pomimo złożonej funkcjonalności i skomplikowanej logiki integracji, ilość problemów powdrożeniowych była zdecydowanie niższa niż ta którą założono w planie zarządzania ryzykiem i dla której przygotowano zespół stabilizacyjny.

Wdrożony system na bazie Konektora EMCS z powodzeniem wspiera działanie wybranych Spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. 

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. jest niezależnym, polskim dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających duże i średniej wielkości firmy oraz administrację. Od 1995 roku Pentacomp systematycznie i z powodzeniem powiększa doświadczenie i portfel własnych rozwiązań oraz wydłuża listę klientów z sektorów: telekomunikacji, finansów i ubezpieczeń, administracji państwowej i samorządowej oraz innych.

Do grona klientów Pentacompu należą m. in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Wróć