Wiadomości

Petrolinvest ma czas i gotówkę

Podmioty związane z Ryszardem Krauze zasiliły Petrolinvest 50 mln zł. – Nie widzimy żadnego zagrożenia dla sfinalizowania umów z Totalem i EBOR-em – powiedział „Pulsowi Biznesu" Rafał Juszczak, członek rady nadzorczej spółki.

Spółka wyemitowała 13 sierpnia br. ponad 4,7 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V. Objęło je Osiedle Wilanowskie, spółka zależna Prokom Investments, oraz podmioty przez nie wskazane. Dokapitalizowanie Petrolinvestu przybliża sfinalizowanie rozmów z EBOR-em i Totalem. Jednak głównym celem zarządu jest teraz restrukturyzacja spółki, wzmocnienie pozycji głównego akcjonariusza, poprawienie przepływów pieniężnych i postawienie na nogi segmentu gazowego.

 ***

W 2006 r. Petrolinvest rozpoczął projekt poszukiwawczo-wydobywczy, podejmując zobowiązania inwestycyjne na obszarze 3 koncesji w Kazachstanie i 5 koncesji w Rosji.  W zamian, stał się właścicielem praw do 50 proc. koncesji w Kazachstanie i 65 proc. w Rosji. Od tego czasu udokumentowano i odkryto zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego na dwóch największych koncesjach w Kazachstanie: OTG i EmbaYugNeft. Potencjalna wartość realizowanego projektu została oszacowana w ubiegłym roku na ok. 3 mld USD, co kilkunastokrotnie przekracza obecną kapitalizację spółki. Wykonane prace sejsmiczne, odwierty poszukiwawcze i udokumentowanie posiadanych zasobów stały się podstawą do pozyskania finansowania z EBOiR.

Dążąc do pozyskania wsparcia partnera strategicznego w latach 2008/2010 odbyliśmy cały szereg rozmów z przedstawicielami największych na świecie koncernów naftowych, na temat ich zaangażowania w prace na terenie koncesji Spółki. Finałem tych prac stało się, w IV kwartale 2009 r., podpisanie umowy o strategicznej współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, a w marcu br., zawarcie znacznie dalej idącej umowy z francuskim koncernem TOTAL.  Nie doszłoby do tego sukcesu, gdyby nie zrealizowane wcześniej prace, a przede wszystkim, wyniki opróbowania odwiertu K-3 – oświadczył w komunikacie z czerwca br. Paweł Gricuk, prezes zarządu Petrolinvestu

(zp)

Źródło: Puls Biznesu

Wróć