Wiadomości

PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża ropy naftowej


PGNiG rozpoczęło wydobycie 80 ton ropy naftowej na dobę ze złoża Połęcko (gm. Maszewo) w województwie lubuskim. 5 sierpnia 2016 r. Prezes PGNiG Piotr Woźniak, oficjalnie uruchomił Ośrodek Produkcyjny odpowiedzialny za eksploatację złoża. Dzięki inwestycji krajowe wydobycie surowca zwiększy się o 20 tys. ton rocznie.

- Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Połęcko to wynik współpracy firm z Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Złoże zostało odkryte przez zespół zielonogórskich geologów. Geofizyka Toruń zrealizowała badania sejsmiczne, a wiercenia wykonali wiertnicy z Poszukiwań Naftowych „Diament”, obecnie Exalo. Generalnym wykonawcą była spółka PGNiG Technologie SA Krosno, spółka Exalo pełniła rolę jednego z podwykonawców odpowiedzialnych za roboty budowlane, a nad wszystkim czuwał nasz oddział w Zielonej Górze - powiedział prezes Piotr Woźniak.

Obok ropy naftowej eksploatowany jest także gaz ziemny w ilości ok. 24 tys. m3 na dobę. Zadaniem uruchomionej instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.

Zasoby geologiczne złoża Połęcko szacowane są na 385 tys. ton. PGNiG przez najbliższe dwa lata prowadzić będzie próbną eksploatację, wydobywając 80 ton ropy naftowej dziennie. Po tym czasie na podstawie pozyskanych danych przeprowadzona zostanie weryfikacja planów dotyczących dalszego pozyskiwania surowca.

Złoże ropy naftowej Połęcko znajduje się na głębokości 1650 metrów w utworach dolomitu głównego. Jego zagospodarowanie polegało na przygotowaniu do eksploatacji dwóch odwiertów. Z uwagi na ich bezpośrednie sąsiedztwo z Odrą konieczne było odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz zabezpieczenie wszystkich urządzeń przed powodziami. Głowice eksploatacyjne zostały wyposażone w specjalne osłony, chroniące przed uszkodzeniami, jakie w trakcie wiosennych roztopów mogły być powodowane przez niesione przez rzekę gałęzie i pnie drzew.

Źródło: PGNiG

Więcej w kolejnym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

(op.pb)

Wróć