Wiadomości

Pierwsze spotkania konsultacyjne KSeF za nami


W związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjne.

  • Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami konsumenckimi.
  • Przed nami jeszcze 7 konsultacji, a najbliższe już 21 lutego br.
  • Zapraszamy do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego.
  • Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. W spotkaniach uczestniczą dyrektorzy i eksperci z departamentów Ministerstwa Finansów, które są zaangażowane w projekt.

Pierwsze spotkanie służyło omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem i wydajnością systemu oraz wsparciem technicznym. Drugie spotkanie poświęciliśmy tematowi faktur konsumenckich, omówiliśmy możliwości ich identyfikacji oraz mechanizmy dostępu do nich. Uczestnicy spotkania dyskutowali o identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

Zapisy na konsultacje
Spotkania odbywają się w formule hybrydowej. W Ministerstwie Finansów w każdym spotkaniu może uczestniczyć 60 osób. Pozostali zainteresowani mogą brać w nich udział on-line.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W ramach konsultacji KSeF zaplanowaliśmy odrębne spotkania z branżą faktoringu, z dostawcami mediów, z branżą paliwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Poruszymy na nich zagadnienia szczególnie interesujące te grupy użytkowników systemu.

Terminy i tematy wszystkich spotkań są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje/.

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl
Na stronie http://www.podatki.gov.pl/ksef dostępna jest już zakładka, w której można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć