Wiadomości

PKN ORLEN wybrał dostawcę turbozespołu do Elektrociepłowni w Płocku

PKN ORLEN podpisał kontrakt z Doosan Skoda Power na dostawę do istniejącej elektrociepłowni w Płocku przeciwprężnego turbozespołu parowego o mocy 68,6 megawat elektrycznych netto wraz z infrastrukturą „pod klucz”. Urządzenie zapewni produkcję energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby technologiczne rafinerii. Jednocześnie podpisany został  kontrakt na obsługę serwisową.


Wartość kontraktu  w formule EPC na projektowanie, dostawy, montaż i uruchomienie  turbozespołu parowego to prawie 100 mln zł. Cykl inwestycji to 24 miesiące, a przekazanie turbozespołu do eksploatacji planowane jest w IV kwartale 2017 roku. Zastąpi on jedną z sześciu obecnie funkcjonujących w ramach elektrociepłowni turbin. W związku z inwestycją PKN ORLEN otrzymał darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, przyznawane decyzją Komisji Europejskiej.
„Konsekwentny rozwój obszaru energetyki, zakładający wykorzystanie efektywnego procesu kogeneracji jest jednym z filarów strategii Koncernu do 2017 r. Dlatego prowadzimy inwestycje w nowe bloki parowo-gazowe, a jednocześnie rozwijamy istniejącą infrastrukturę, jak elektrociepłownia w Płocku" – powiedział Marcin Wasilewski, Dyrektor Biura Energetyki w PKN ORLEN.


Funkcjonująca obecnie na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku zakładowa elektrociepłownia, wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Jako paliwo do wytwarzania pary w kotłach EC używa ciężki olej opałowy oraz gaz. Jest to największa tego typu jednostka przemysłowa w Polsce, a jednocześnie jedna z największych w Europie, która oprócz zasilania instalacji zakładu głównego spółki, dostarcza także ciepło na potrzeby miasta. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt. Po oddaniu do eksploatacji budowanego bloku CCGT, obydwie jednostki istotnie zwiększą elastyczność pracy oraz bezpieczeństwo dostaw pary i energii dla zakładu w Płocku oraz na rynek zewnętrzny.


Dzięki inwestycjom PKN ORLEN sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał energetyczny. Obecnie Spółka posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty we Włocławku i Płocku powiększą moc elektryczną o 1060 MW, a cieplną o 630 MW.
 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

 (opr.pb)

 

Wróć