Wiadomości

PKN Orlen zrealizował NCW za 2009 r.

W 2009 roku Orlen wprowadził na polski rynek łącznie 510 tys. ton biokomponentów i biopaliw, spełniając w ten sposób z nadwyżką Narodowy Cel Wskaźnikowy. Dzięki temu nastąpiła redukcja emisji dwutlenku węgla z paliw o około 540 tys. ton - informuje biuro prasowe koncernu.

PKN Orlen konsekwentnie realizuje przyjętą w 2007 r. strategię wdrażania biopaliw i biokomponentów. Na początku  2009 r. zakończony został ostatni etap programu inwestycyjnego polegający na dostosowaniu terminali paliw do blendowania estrów do oleju napędowego. Dzięki tym inwestycjom sieć logistyczna PKN Orlen osiągnęła optymalny poziom dostosowania do realizacji wymogów ustawy o biopaliwach. Ponadto konsekwentnie zwiększono dostępność Bioestru dla klientów indywidualnych. W rezultacie w minionym roku sprzedaż tego biopaliwa była prowadzona na 324 stacjach Bliska - czytamy w nadesłanej informacji. W minionym roku w Spółce wykorzystano ponad 130 tys. ton bioetanolu do produkcji benzyn oraz ponad 290 tys. ton estrów do oleju napędowego. Zwiększono również o około 50 proc. (do ponad 90 tys. ton) sprzedaż Bioestru (stanowiącego samoistne paliwo), który udostępniano w sieci hurtowej i detalicznej. Narodowy Cel Wskaźnikowy został spełniony na poziomie 4,62 proc. energetycznego (wymagany poziom na 2009 r. to 4,6 proc.).
Stosowanie Bioestru powoduje zmniejszenie emisji tlenków węgla, cząstek stałych i związków siarki - zauważa koncern - więc łącznie, poprzez zastosowanie biokomponentów i biopaliw, Orlenowi udało się zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych z paliw (w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla) o ponad 540 tys. ton (jest to wartość szacunkowa wyliczona przy założeniu wytycznych Dyrektyw o jakości paliw oraz o odnawialnych źródłach energii dla średnich standardowych wartości emisji).
Wprowadzenie biokomponentów do paliw wiąże się ze wzrostem kosztów produkcji z uwagi na wyższe ceny biokomponentów w stosunku do tych pochodzących z ropy naftowej. Mimo zmiany poziomu ulg akcyzowych w październiku 2009 r. i wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań fiskalnych dla Bioestru, koszt wprowadzenia takiej ilości biokomponentów do paliw w 2009 roku wyniósł ponad 170 mln zł. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego udziału biokomponentów w paliwach spoczywa również na Spółkach wchodzących w skład Grupy ORLEN -  Unipetrol (Czechy) i Orlen Lietuva (Litwa). Obie firmy w 2009 roku spełniły krajowe wymogi dotyczące udziału biokomponentów poprzez komponowanie bioetanolu i ETBE do benzyn, estrów do olejów napędowych oraz dodatkowo, w przypadku rynku czeskiego, także biopaliwa B31 (olej napędowy z 31-proc. udziałem estru). - Miniony rok był wyzwaniem w zakresie spełnienia wymagań NCW, ale udało się nam zrealizować nałożone przez ustawodawcę zobowiązania. Mam nadzieję, że Polska śladem innych krajów europejskich, szybko wdroży przepisy pozwalające na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach i bieżący rok będziemy mogli zakończyć z równie dobrym efektem jak miniony – powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.
2010 rok będzie wymagający dla firm z branży petrochemicznej, m.in. ze względu na podniesienie wymogu udziału paliw odnawialnych w Polsce do 5,75 proc. energetycznego przy utrzymaniu obowiązujących ograniczeń jakościowych w stosowaniu biokomponentów: nadal można blendować biododatki tylko do poziomu 5 proc. objętościowych.W kwietniu 2010 r. spodziewane jest także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących biopaliw w Czechach.
 
 
 
(bp)
 źródło: biuro prasowe PKN Orlen

Wróć