Strefa przedsiębiorcy

Podsumowanie aktywności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców


Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców brał aktywny udział w wielu wydarzeniach ważnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

1 grudnia uczestniczył w Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2023. 35 lat temu Sejm przyjął tzw. Ustawę Wilczka. Polska przedsiębiorczość dostała warunki do szybkiego rozwoju. Dzisiaj nie różnimy się od państw, gdzie nie było komunizmu, a polscy przedsiębiorcy skutecznie konkurują z firmami z całego świata – powiedział Rzecznik MŚP.

Adam Abramowicz wziął także udział w II Zjeździe Szkoleniowym Izby Branży Komunalnej w Hotelu Aquarion w Zakopanem oraz w konferencji Forum Media Polska w Warszawie.

11 grudnia w Hotelu Branicki w Białymstoku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców uczestniczył w kolacji biznesowej z zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Rzecznik MŚP wystąpił w programie “Raport Gońca”, w którym powiedział: Żeby dogonić Zachód, musimy wrócić do zasad, które wprowadził w Polsce Mieczysław Wilczek, czyli: “co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz “podatki powinny być proste i niskie“.

Adam Abramowicz był też gościem programu “Polityka w Południe” w RDC. Na antenie radia podsumował: - 2023 był to trudny rok z perspektywy sektora MŚP, wzrost kosztów spowodował, że przedsiębiorcom już niewiele zostaje na życie.

Marek Woch udzielił wywiadu dla Rynku Zdrowia na temat interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  w sprawie dopuszczalności oferowania usług tzw. medycyny komplementarnej.

4 grudnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jego Zastępca dr n. pr. Marek Woch wzięli aktywny udział w Kongresie ESG Polska Moc Biznesu. Wspólnie przedstawili wystąpienie pt. “ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na bardzo wysokie koszty związane z raportowaniem ESG dla polskiego sektora MŚP.

Podczas panelu inauguracyjnego Adam Abramowicz powiedział: - Sektor MŚP może nie przetrwać zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku raportowania ESG. To jest tsunami, które może doprowadzić wiele firm do upadku. Na śniadaniu prasowym przedstawił wystąpienie „Czy sektor MŚP udźwignie koszty związane z raportowaniem ESG?” Wyjaśnił, czym jest ESG i przedstawił konsekwencje rozszerzenia raportowania ESG dla całego sektora MŚP w Polsce.

Podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu Marek Woch Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców aktywnie uczestniczył w panelu” Największe wyzwania współczesnej medycyny ― zmiana stylu życia i choroby cywilizacyjne”. Mówił o wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorcami oraz przed branżą medyczną.

W oddziałach Rzecznika MŚP w Gdańsku, Poznaniu i Białymstoku odbyły się spotkania świąteczno-szkoleniowe z przedsiębiorcami. Tematem spotkań były “Praktyki ZUS niezgodne z Konstytucją Biznesu” oraz “Nowe uprawnienia Rzecznika związane z ustawą deregulacyjną”.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Wróć