Wiadomości

POGP: Rynek LPG po 3 kwartałach 2022 r.


Już za miesiąc publikacja Raportu Rocznego POGP za 2022 r. W międzyczasie prezentujemy poniżej najciekawsze dane za 3 kwartały minionego roku.

W okresie od stycznia do września 2022 r. nastąpił wzrost globalnej sprzedaży LPG w Polsce o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Korzystne relacje cenowe LPG w stosunku do cen paliw tradycyjnych oraz ogólna sytuacja gospodarcza w związku z rosnącymi cenami nośników energii przyczyniły się do utrzymania nieznacznej tendencji wzrostowej w branży LPG, a w szczególności w sektorze autogazu. Udział autogazu w sprzedaży utrzymywał się na poziomie 75%, a do wzrostu zużycia w tym sektorze przyczyniło się pojawienie na polskich drogach ukraińskich samochodów. Ukraina obok Polski, Włoch i Turcji należy do największych autogazowych rynków Europy.

W ciągu 9 miesięcy 2022 r. dostawy LPG z Rosji spadły wobec roku poprzedniego, lecz gaz płynny ze wschodu nadal kształtuje ceny w Polsce. Udział gazu rosyjskiego spadł po raz pierwszy w XXI wieku poniżej 50%, podczas gdy udział Szwecji przekroczył 30% - 10pp więcej, niż w całym roku 2021. Co ciekawe, w 3. kwartale udział dostaw ze Szwecji nieznacznie spadł wobec 2. kwartału, a dostawy rosyjskiego surowca wzrosły przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, niemal wracając do poziomu sprzed inwazji na Ukrainę (101 tys. ton we wrześniu wobec 108 tys. ton w lutym i 58 tys. ton w maju).

W maju ubiegłego roku po raz pierwszy od 1990 r. kraj inny niż Rosja dostarczył do Polski najwięcej gazu płynnego - wtedy ze Szwecji przypłynęło aż 93 tys. ton LPG (47% majowego importu). W 2022 r. pojawiły się także w Polsce po raz pierwszy znaczące ilości LPG z USA - Stany Zjednoczone stały się 5. co do wielkości dostawcą gazu płynnego na rynek polski: po Rosji, Szwecji, Kazachstanie - który powrócił do roli istotnego dostawcy po raz pierwszy od 2018 r. - i Litwie. Wąskim gardłem zmian kierunków dostaw okazała się być infrastruktura kolejowa i dostępność cystern normalnotorowych.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. z Polski wywieziono natomiast prawie 321 tys. ton (bez kodu CN 2901), podczas gdy eksport w całym 2021 wynosił 225 tys. ton. Ponieważ w efekcie wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej strony przestały ze sobą handlować LPG, Polska stała się ważnym dostawcą gazu płynnego do sąsiada. Po przygotowaniach logistycznych i handlowych na wiosnę firmy z branży LPG rozpoczęły dostarczanie surowca do Ukrainy. Udział Ukrainy w całości polskiego reeksportu LPG sięgał w lecie blisko 70%, a za cały okres 9 miesięcy 2022 r. wyniósł 42,5 %.

Pełne szczegółowe dane o rynku LPG w 2022 r., w tym analiza cen, znajdą się w najnowszym Raporcie Rocznym POGP, który zostanie zaprezentowany 27 kwietnia podczas konferencji Forum Paliw Gazowych. Jednym z istotnych tematów wydarzenia będą uwarunkowania zmian kierunków dostaw dla Polski. Zapraszamy do uczestnictwa!

Zdjęcie: Anthony Davey, Pixabay

Źródło: POGP

Wróć