Wiadomości

Połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN PetroTank


1 lipca br. nastąpiło połączenie spółek ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i ORLEN PetroTank Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce w jeden podmiot funkcjonujący pod nazwą ORLEN Paliwa z siedzibą w Widełce.

Na mocy sukcesji uniwersalnej (zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.) połączona spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki, jakie przysługiwały spółce ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, natomiast w zakresie umów zawartych przez spółkę funkcjonującą poprzednio jako ORLEN PetroTank Sp. z o.o. powyższa operacja nie wywiera jakichkolwiek skutków prawnych. W oświadczeniu spółki czytamy: "Pragniemy zagwarantować, że zmiany organizacyjne wynikające z połączenia spółek nie spowodują żadnych utrudnień w zakresie realizacji zawartych umów, natomiast z pewnością przyczynią się do wyższej jakości współpracy i oferowanych przez nas usług. Wszelkich, szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy Regionów oraz Biuro Obsługi Klienta". 

Wróć