Wiadomości

Polska - Norwegia 2025 – droga do efektywności energetycznej


Rozwój innowacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to konieczność dla sektora energii. Dowodzi tego nowy raport Instytutu Innowacyjna Gospodarka i International Development Norway, a przygotowany na podstawie serii spotkań polskich i norweskich ekspertów w zakresie energii i klimatu w ramach projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jak pokazuje raport „Polska - Norwegia 2025 - roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii”  Norwegia i Polska to kraje o zupełnie innej charakterystyce gospodarczej i energetycznej. Rządy obu krajów poszukują skutecznych rozwiązań dla sektora energetycznego. Oba państwa stawiają na niezależność energetyczną. Norwegia mimo bogatych zasobów ropy naftowej i gazu od lat buduje jednak swoją niezależność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.  Inwestując w systemy wsparcia mające wspomagać wdrażanie europejskiej polityki klimatycznej Norwegia stworzyła swoisty ekosystem innowacyjności na rynku energetycznym. Dzięki swojej polityce i systemom wsparcia stała się liderem rozwoju elektromobilności a norweski przemysł osiąga wysokie standardy efektywności energetycznej budując tym samym swoje przewagi konkurencyjne.

Polski rząd również aktywnie uczestniczy w debacie na temat rozwoju rynku energii w Polsce. Swoje działania strategiczne koncentruje wokół zagadnień związanych z rozwojem elektromobilności czy stworzeniem w pełni rynkowego modelu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii poprzez wdrażany mechanizm klastrów energii. Leif Naes przedstawiciel uniwersytetu, University College of Southeast Norway (USN), zwraca uwagę zarówno na stojące przed Polską wyzwania jak i potencjał, rynku energii, który warto wykorzystać.

Raport do pobrania znajduje się pod poniższym linkiem: http://ingos.pl/public/userfiles/pdf/raport_Polska_Norwegia_2025.pdf

Źródło: Instytut Innowacyjna Gospodarka (op.pb)

Wróć