Wiadomości

Polskie prawo o miarach

Możliwość oznaczania produktów jednostkami miar innymi niż przyjęte w Unii Europejskiej to jedno z udogodnień, jakie wprowadza znowelizowana ustawa Prawo o miarach. Projekt nowych przepisów został przyjęty przez rząd 12 stycznia br. - informuje Ministerstwo Gospodarki.

Regulacja wprowadza możliwość oznaczenia produktów w takich jednostkach, jak cal, kilokaloria, milimetr słupa rtęci. Rozwiązanie to - czytamy na stronie internetowej resortu - ułatwi unijnym eksporterom wymianę handlową z krajami trzecimi. Nowe przepisy znajdą zastosowanie w transporcie morskim, lotniczym i kolejowym. Znowelizowana ustawa rozszerza także obowiązek stosowania unijnych miar m.in. do określania przyrządów pomiarowych czy wyrażania wartości liczbowych.
Nowe przepisy - oprócz takich dziedzin, jak gospodarka, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne - obejmą również m.in. administrację i ochronę środowiska - informuje Ministerstwo. Przyjęte przez rząd rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar uściśla m.in. definicję jednostki miary „Kelwin” o parametry określające jej wymagany skład izotopowy. Doprecyzowane zostały również powiązania „stopnia Celsjusza” z jednostką „Kelwin”.

Nowa ustawa - Prawo o miarach - dostosuje krajowe przepisy regulujące obowiązek stosowania legalnych jednostek miar do prawa unijnego. Regulacja opracowana przez resort gospodarki wprowadza do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar.
 (oprac.bp)źródło: Ministerstwo Gospodarki

Wróć