Wiadomości

Porozumienie w sprawie dostaw gazu

27 stycznia 2010 r. w Moskwie, w centrali spółki ??? Gazprom zakończono negocjacje między ??? Gazprom ??? Gazprom Export, a PGNiG SA i spółką EuRoPol Gaz S.A.
W wyniku negocjacji podpisano porozumienie trójstronne, gwarantujące długoterminową, korzystną dla wszystkich stron współpracę w sferze gazu.

Porozumienie podpisali: z-ca prezesa zarządu ??? Gazprom, dyrektor generalny ??? Gazprom Export - Alexander Medvedev, prezes zarządu PGNiG SA - Michał Szubski, wiceprezes zarządu PGNiG SA - Radosław Dudziński i członkowie Zarządu spółki EuRoPol Gaz S.A., reprezentujący stronę polską i rosyjską.Dokument przewiduje przedłużenie kontraktu na dostawę gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do Polski do 2037 r., a także możliwość zwiększenia wolumenu dostaw gazu do Polski w myśl obowiązującego kontraktu od 2010 r., zgodnie z popytem na rynku polskim (maksymalnie do poziomu 10,2 mld m3 rocznie). Strony zobowiązały się do wprowadzenia odpowiednich zmian w kontrakcie.
Zawarte porozumienie przewiduje przedłużenie kontraktu na przesył gazu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gazociągiem Jamalskim do krajów Europy Zachodniej do 2045 r. na dotychczasowych warunkach. W umowie zostały także rozwiązane problemy przesyłu gazu, należącego do ??? Gazprom, przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i działalności spółki EuRoPol Gaz S.A. Jednocześnie strony uznały rozbieżności odnośnie opłaty stawki tranzytowej za przesył gazu rosyjskiego przez terytorium Polski w latach 2006-2009 za uregulowane.
 
Osiągnięte porozumienie stwarza pomyślne warunki do wprowadzenia niezbędnych zmian w Porozumieniu międzyrządowym z 1993 roku, które jest przedmiotem negocjacji strony rządowej obydwu państw. - Podpisane porozumienie potwierdza wiarygodność i konstruktywność stosunków partnerskich między naszymi firmami - oświadczył Alexander Medvedev. - Otwiera perspektywę dla naszej bliższej współpracy.
Michał Szubski podkreślił natomiast, iż "dzięki umowie z producentem gazu, a nie pośrednikiem mamy wreszcie szanse na ustabilizowanie bilansu gazowego Polski”. Osiągnięte przez spółki porozumienie zamyka 10-letni okres nawarstwiających się problemów i daje szansę na dobrą współpracę.
 
 
 
(oprac. bp)
 źródło: Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Wróć