Prawo

Posłowie debatowali nad zapasami gazu

W środę posłowie debatowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców przy jednoczesnym wprowadzeniu uproszczeń i ułatwień w procedurach dla dostawców tego surowca. Zmiany dotyczą między innymi procedury weryfikowania przez operatora systemu przesyłowego możliwości dostarczania zapasów do systemu. Projekt tworzy ponadto korzystniejsze warunki dla utrzymywania zapasów obowiązkowych w kraju. Sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Wróć